; ;
Gemt

Serviceeksporten er endnu ikke kommet sig over corona

Den danske eksport af serviceydelser har stadig ikke normaliseret sig efter coronakrisen. Danske virksomheder eksporterede serviceydelser for ca. 120 mia. kr. i 1. kvartal 2021 og ligger dermed 14-16 mia. kr. lavere end samme periode de to foregående år. Det skyldes primært den manglende turismeeksport. Dansk Erhvervs medlemmer oplever det samme. 46 pct. med serviceeksport oplever endnu ikke normalisering. Udsigterne er heller ikke gode; de ramte virksomheder forventer tidligst normalisering i 2022.

Analyse

JUNI 2021

Manglende turister rammer den danske serviceeksport hårdt
Den danske serviceeksport har stadig ikke normaliseret sig i kølvandet på coronakrisen. De nyeste tal fra 1. kvartal 2021 viser, at den danske eksport af tjenesteydelser ligger 14-16 mia. kr. lavere end tilsvarende periode de seneste to år; det på trods af, at corona-krisen også påvirkede 1. kvartal i 2020. Den lavere serviceeksport kan langt hen ad vejen tilskrives den manglende udenlandske turisme i Danmark. Ser man på posten ”Rejser” under udenrigshandel i Danmarks Statistik kan man se, at den danske eksport af rejser er reduceret med hhv. ca. 9 og 11 mia. kr. sammenlignet med 2020 og 2019.

Dansk Erhvervs medlemmer oplever det samme
Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at 46 pct. af eksportørerne af serviceydelser har en eksport, der er lavere end den ville være i en situation uden coronavirus (ikke vist i figur). Kun 8 pct. har en højere eksport end de ellers ville have haft og 43 pct. ligger på nogenlunde samme niveau. At så mange stadig halter efter kan skyldes de mange restriktioner, som stadig gælder i det danske samfund. Der er fx stadig en række strikse rejserestriktioner, som gør det mere besværligt for både turister og erhvervsrejsende at rejse ind og ud af Danmark.

For mange eksportører har normalisering lange udsigter
Vi har derudover spurgt eksportører med lavere eksport af serviceydelser, hvornår de forventer at normalisere omsætningen til udlandet. Figuren til højre viser, at kun 12 pct. forventer at normalisere eksporten i løbet af 2021; resten må vente endnu længere. 58 pct. forventer først en normalisering næste år, mens lige knap en fjerdedel må vente til 2023 eller senere før de forventer en normalisering af eksporten. Blandt dem er også virksomheder, som ikke forventer en normalisering på noget tidspunkt.

Det er med til at understrege, at krisen langt fra er slut for en lang række danske eksportører af serviceydelser. Den danske eksport klarer sig generelt set godt takket være en stærk vareeksport. Men for en lang række virksomheder er krisen på ingen måde slut; de kæmper stadig med efterveerne af den globale pandemi.

Serviceeksporten er endnu ikke kommet sig over corona

pdf

Download

Kontakt

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil