; ;
Gemt

Danskerne oplever ikke bedre velfærd trods flere kommunalt ansatte

Siden 2019 er der kommet 13.000 flere ansatte i de danske kommuner. Danskerne har dog ikke en opfattelse af, at de borgernære velfærdstilbud er blevet bedre i perioden – tværtimod. Kun 5 pct. mener, at tilbuddene er blevet bedre, mens 35 pct. mener, at de er blevet værre.

Analyse

DECEMBER 2022

Der er kommet ca. 13.000 flere kommunalt ansatte siden 2019
Kvaliteten af de borgernære velfærdstilbud er et vigtigt og løbende interessant emne i den offentlige debat og har også været en af hoveddagsordenerne op til dette års folketingsvalg. S-regeringen og dens støttepartier blev kort efter valget i 2019 enige om et forståelsespapir, hvor der blandt andet blev lovet velfærdsforbedringer til børn, på sundhedsområdet og til de ældre.

Siden 2019 er der blevet ansat 13.000 ekstra personer i de danske kommuner. Det dækker blandt andet over ca. 6.000 ekstra ansatte inden for social og sundhed, som til dels har skulle dække det demografiske træk, men også skulle levere på målsætningerne i forståelsespapiret fra 2019. Det nærliggende spørgsmål er, om de ekstra ansatte har resulteret i et oplevet kvalitetsløft af de borgernære velfærdstilbud, fx undervisning, dagtilbud og ældrepleje. Derfor har Dansk Erhverv spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om de har en oplevelse af, at de borgernære velfærdstilbud er blevet bedre eller værre siden 2019.

35 pct. mener, at den borgernære velfærd er blevet værre
Vi har spurgt danskerne om de oplever, at den borgernære velfærd (fx undervisning, dagtilbud eller ældrepleje) er blevet bedre siden 2019. Der viser sig et tydeligt billede af, at kun meget få (5 pct.) mener, at velfærdstilbuddene er blevet bedre. Derimod mener 35 pct. af danskerne, at velfærdstilbuddene er blevet værre. 39 pct. oplever uændret kvalitet af velfærdstilbuddene. Hver femte dansker har ikke haft en klar holdning til, om det er blevet værre eller bedre og har således svaret ”Ved ikke”.

På plejehjemsområdet vakler tilliden til de offentlige plejehjem
Danskernes har altså ikke oplevet et velfærdsløft af kerneopgaverne i kommunerne, selvom der siden 2019 er blevet ansat 13.000 flere medarbejdere i kommunerne. Det kan måske være med til at forklare danskernes præferencer ift. offentlig eller privat plejehjem. Dobbelt så mange danskere foretrækker privat plejehjem frem for offentligt, hvis prisen og kvaliteten er den samme. Derudover er 29 pct. ligeglad med ejerformen, mens 13 pct. svarer ”Ved ikke”.

Danskerne oplever ikke bedre velfærd trods flere kommunalt ansatte

pdf

Download

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil