;
Gemt

Jyder og fynboer krydser sjældent Storebælt på ferier

Knap hver anden dansker tager jævnligt på weekendophold eller andre korte ferier i Danmark. Det gælder både danskere, der bor vest og øst for Storebælt. Jyder og fynboer er dog markant mindre tilbøjelige til at krydse Storebælt i forbindelse med korte ferier end sjællændere, som langt oftere tager turen på tværs af landet. Det samme mønster gentager sig for danskernes sommerferie.

Analyse

DECEMBER 2022

Knap halvdelen af danskerne tager jævnligt på weekendophold eller korte ferier i Danmark
Knap halvdelen af danskerne (44 pct.) har været på ét eller flere weekendophold eller anden kort ferie i Danmark (1-3 overnatninger på fx hotel, feriecenter mv.) indenfor de seneste seks måneder. 51 pct. af danskerne forventer at tage på weekendophold eller anden kort ferie indenfor de kommende seks måneder. Jyder, fynboer og sjællændere har været nogenlunde lige tilbøjelige til at tage på en kort ferie, og de har stort set samme forventning til kommende korte ferier. Det viser en befolkningsundersøgelse blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere, som Norstat har foretaget for Dansk Erhverv.

Den store andel af danskere som tager på weekendophold eller korte ferier i Danmark er positive nyheder, set i lyset af at turismeerhvervet har været hårdt presset først af coronapandemien og senest af inflation, krig og energikrise.

Jyder og fynboer krydser i mindre grad Storebælt
Selvom jyder, fynboer og sjællændere nogenlunde lige tilbøjelige til at tage på en form for kort ferie er der markant forskel på, hvor tilbøjelige de er til at krydse Storebælt i forbindelse med en kort ferie. De seneste seks måneder har 62 pct. af dem, der bor øst for Storebælt og har været på én eller flere korte ferier, krydset Storebæltsbroen i den forbindelse. Det gælder kun 40 pct. af de danskere, der bor vest for Storebælt.

Det samme gælder danskernes sommerferie i Danmark, hvor ferietrafikken også i høj grad er fra øst mod vest. Kærligheden til ferie i Danmark under corona viste sig primært som et østdansk fænomen, mens vestdanskerne sjældnere krydsede Storebælt. Særligt Københavns turisme har historisk været domineret af udlændinge for hen ved to tredjedeles vedkommende. Her har hovedpinen også været størst og der er et stort potentiale i at tiltrække flere danskere fra Vestdanmark, men København er i konkurrence med tyske storbyer, der har lavere priser og langt bedre rammebetingelser end de danske.

Danskernes tilbøjelighed til at krydse storebælt, når de skal på ferie

pdf

Download

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil