; ;
Gemt

Digitalisering kan gøre byer smartere

Byerne rundt i Danmark kan gøres smartere og mere bæredygtige ved at implementere og integrere digitale løsninger. Flere kommuner er allerede i gang, men langt fra alle kommuner er med.

Analyse

JANUAR 2022

Danmark er nr. 1 i Europa og er dermed helt i top blandt lande, som er længst fremme med den digitale omstilling. Grøn omstilling går hånd i hånd med digitalisering, og der er brug for nye teknologier og smarte løsninger til at drive bæredygtig udvikling frem.

Den grønne omstilling ligger højt på den samfundsmæssige dagsorden, og på nationalt politisk niveau er der en forventning om, at regioner og kommuner arbejder aktivt med temaet. Planlovens formålsbestemmelser understreger også forventningerne og kravene til, at kommunerne bidrager til, at samfunds- og byudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Det er især vigtigt, når befolkningstilvæksten i byerne er stigende. Når flere borgere samles, kan der opstå udfordringer lige fra afvikling af trafik, håndtering af affald og klimatilpasning af byens områder.

Smarte byer (Smart City) er et udtryk for intelligente og bæredygtige byer, som både kan gavne klimaet, give økonomiske gevinster for kommunerne og give bedre kvalitet og service for borgerne. Udviklingen af bæredygtige byer sker med afsæt i digitale løsninger, hvor anvendelse af teknologi til indsamling og analysering af data spiller en afgørende rolle. Der er igangsat mange gode Smart City-projekter i danske kommuner, men det kniber fortsat med at få de gode ideer og projekter udbredt i hele landet.

I denne analyse giver Dansk Erhverv derfor et overblik over Smart City projekter i kommunerne i Danmark, herunder beregninger på business cases. Grundet forskelligheden af de mange igangsatte projekter i Danmark, er det ikke muligt at lave en samlet beregning på de potentielle besparelser ved, at byerne gøres smartere. I stedet undersøger vi, hvad gevinsten er for den enkelte kommune, der har indført den konkrete Smart Cityløsning. Det gælder såvel driftsøkonomi, energieffektivitet og/eller bedre kvalitet/service ved anvendelse af løsningen samt afledte effekter. Derudover undersøger vi, hvad potentialet for det enkelte projekt er på landsplan.

Analysen viser, at flere kommuner allerede er godt i gang med at gøre byer smartere ved brug af teknologier, men også at der er et stort potentiale for at få flere kommuner med på vognen. Data og beregninger på cases viser, at mindre investeringer også kan føre til profitable projekter.

Digitalisering kan gøre byer smartere - 2 cases

pdf

Download

Kontakt

Teknologi, Digitalisering & Tele

Poul Noer

Fagchef for digital infrastruktur
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Jannie Frederiksen

Seniorøkonom