; ;
Gemt

Mangel på arbejdskraft har reduceret omsætningen i danske virksomheder med mindst 49 mia. kr. i 2022

Siden efteråret 2021 har manglen på arbejdskraft i danske virksomheder øget omsætningstabet fra mindst 35 mia. kr. på tre måneder i efteråret 2021 til nu mindst 49 mia. kr. de seneste tre måneder.

Analyse

MAJ 2022

Manglen på arbejdskraft øger omsætningstabet med 40 pct.
Virksomhedernes udfordringer med at finde nye medarbejdere er fortsat ind i 2022. Ved udgangen af første kvartal 2022 manglede hhv. 42 og 43 pct. af virksomhederne i serviceerhvervene og industrien arbejdskraft. Det får virksomhederne til at sige nej til ordrer, og det hæmmer deres omsætnings- og vækstmuligheder.

På baggrund af tal fra Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse i efteråret 2021 samt tal fra Danmarks Statistik for ansatte, omsætning og mangel på arbejdskraft på tværs af brancher i den private sektor, har vi lavet en samlet beregning for omsætningstabet i den private sektor.

Beregningen viser, at virksomhederne i den private sektor samlet set kunne have omsat for mindst 49 mia. kr. mere de seneste tre måneder, hvis ikke de havde manglet arbejdskraft. Det svarer til godt 5 pct. af den samlede omsætning i de undersøgte brancher og en stigning på 40 pct. sammenlignet med omsætningstabet fra efteråret 2021.

Baggrund
Opgørelsen baserer sig på Dansk Erhvervs beregninger pba. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse fra oktober 2021 og data fra Danmarks Statistiks tabeller (ERHV1, FIKS33, GF2) og registre (FIRE2019) samt beregninger af udviklingen i manglen på arbejdskraft på brancheniveau fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer (BARO3, KBS2). For detail- og engroshandel anvendes opgørelserne om manglen på arbejdskraft fra serviceerhverv i alt. Opgørelsen dækker over alle brancher ekskl. brancherne: Landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofindvinding, energiforsyning, bygge og anlæg, offentlig administration, undervisning og sundhed mv.

Der er tale om et konservativt skøn over det samlede omsætningstab i Danmark, bl.a. fordi opgørelsen ikke dækker alle brancher i den private sektor.

Manglen på arbejdskraft har reduceret omsætningen i danske virksomheder med mindst 49 mia.

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi