Gemt

Arbejdskraftanalyse i rengørings- og vinduespoleringsbranchen

Rengørings- og vinduespoleringsbranchen er udfordret af mangel på arbejdskraft, og forgæves rekrutteringer. Til trods for ubesatte stillinger har der de sidste fem år har været en stigning i antal ansatte i branchen. Udviklingen i arbejdsmarkedet kan også ses på den demografiske sammensætning af medarbejderne i branchen, hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i dag udgør den største gruppe.

Analyse

MARTS 2022

Tre ud af fire servicevirksomheder oplever produktionsbegrænsninger som følge af mangel på arbejdskraft
Manglen på arbejdskraft er vokset eksplosivt inden for forskellige serviceerhverv inden for det seneste år. I februar 2021 var det ca. hver sjette virksomhed (15 pct.) i branchen for ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere, som oplevede mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning. Et år efter i februar 2022 er det steget til tre ud af fir evirksomheder (75pct.). Det er en stigning, der ikke er set i statistikkens levetid. Siden 2012 og frem til maj 2021 har mellem 0-22 pct. af virksomhederne i branchen manglet arbejdskraft. 

Til trods for flere beskæftigede mangler der hænder
Høj beskæftigelse koblet med mange ledige stillinger og forgæves rekrutteringer betyder, at virksomhederne mangler hænder til at udføre arbejdet, så de kan imødekomme efterspørgslen. Siden første kvartal 2015 og frem til andet kvartal 2021 har tre ud af fire underbrancher inden for rengørings- og vinduespoleringsbranchen oplevet en vækst i antallet af fuldtidsansatte. Derudover er antallet af ledige stillinger i branchen for rengøring, ejendomsservice og renovation steget eksplosivt i 2021 sammenlignet med 2020. Det hænger sammen med, at der i særligt tredje kvartal 2021 var et stort antal forgæves rekrutteringer.

Den demografiske sammensætning i branchen har særligt udviklet sig ift. herkomst over de seneste ti år
Mens det uændret er kvinder, der udgør et lille flertal af de beskæftigede i branchen for rengøring og vinduespolering, er derover de seneste ti år sket en stigning i andelen af ansatte med anden etnisk herkomst end dansk. I 2011 var ca. hver tredje (32pct.) af de ansatte i rengøringsbranchen indvandrer eller efterkommer. I 2021 er det steget til ca. hver anden (48pct.). Undersøger vi de ansattes oprindelsesland, så er de østeuropæiske lande Rumænien og Polen de primære oprindelseslande næst efter Danmark.

Uddannelse
Hver tredje (32 pct.) ansatte i rengørings-og vinduespoleringsbranchen har grundskolen som højest fuldførte uddannelsesniveau. Stort set lige så mange (31 pct.) har en erhvervsfaglig uddannelsesom højest fuldførte uddannelsesniveau. Lidt flere end hver tiende (12 pct.) har en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau. Ganske få af de ansatte i rengørings- og vinduespoleringsbranchen har en formel rengøringsuddannelsei (2 pct.).

Til sidst viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige månedsløn for fuldtidsansatte i rengørings-og vinduespoleringsbranchen er ca. 35.000 kr.

Arbejdskraftanalyse i rengørings- og vinduespoleringsbranchen

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jannie Frederiksen

Økonom
Offentlig-privat samarbejde

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil