; ;
Gemt

Kvindelige iværksættere 2022

I Danmark har vi behov for, at flere iværksættere skaber flere vækstvirksomheder. Det starter med, at vi skal have vækket den danske befolknings appetit på at stifte virksomhed. Vi skal særligt have vækket interessen blandt danske kvinder, da der er langt flere mandlige end kvindelige iværksættere. Det kan hænge sammen med, at vi mangler kvindelige rollemodeller og at kvinder oftere støder på barrierer fx når de skal søge kapital til deres virksomheder.

Analyse

MARTS 2022

Der er behov for en iværksætterkultur i Danmark, hvor det ikke er iværksætterens køn, der er afgørende for virksomhedens succes, men snarere en kultur, hvor alle idérige danskere i højere grad har mod på at starte deres egen virksomhed. Derfor arbejder Dansk Erhverv aktivt for at sætte fokus på kvindelige iværksættere. Det gør vi bl.a. med analyser som denne, der skaber overblik over barrierer og tendenser for kvindelige iværksættere.

I denne analyse kan vi se, at der er en positiv udvikling i iværksætterlysten blandt danske kvinder, og flere iværksættere nævner kvindelige iværksættere som rollemodeller. Der er dog lang vej igen for at nå på lige niveau med mændene. Nye tal i analysen viser blandt andet:

• Kun 5 pct. af kvinderne i den danske befolkning er nye iværksættere, det er under OECD-gennemsnittet på 8,4 pct.
• 7 pct af danske kvinder forventer at starte virksomhed inden for de næste tre år. Det er en betydelig fremgang sammenlignet med 2020, hvor kun 2 pct. af danske kvinder svarede, at de forventede at starte virksomhed.
• Kvinder under 30 år mener, at deres største barriere for at blive iværksætter er, at de mangler de rette kompetencer (31 pct.). Den største barriere for kvinder over 30 år er, at de er afhængig af en fast personlig indkomst (23 pct).
• 15 pct. af alle iværksættere har en kvindelig rollemodel primo 2022. Det er en for-dobling sammenlignet med 2020.

Der er fortsat store barrierer for kvindelige iværksættere, særligt på kapitalmarkedet, hvor det fortsat er en forsvindende lille del af venturekapitalen, der går til kvindelige iværksættere:
• Kun 1,5 pct. af investeringer i Danmark går til startups med kun kvindelige stiftere, og 6,7 pct. går til startups med både mandlige og kvindelige stiftere.
• 22 pct. af europæiske kapitalfonde har en eller flere kvindelige partnere i deres partnerskab. Omvendt har hele 78 pct. af de europæiske kapitalfonde udelukkende mandlige partnere.
• Hver tiende Business Angel i Danmark er kvinde (2020). Det er en lille fremgang på et procentpoint over to år.
• På trods af at kvinder kun får en lille del af kapitalen, der investeres i startups, får de rigtig meget ud af pengene. 100 kr. investeret i en startup med kun kvindelige stiftere giver 25 pct. større omsætning sammenlignet med virksomheder med kun mandlige stiftere.

Dansk Erhverv - kvindelige iværksættere 2022

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Jannie Frederiksen

Seniorøkonom