Gemt

Life Science-branchen kommer til at mangle IT-specialister

Den danske Life Science-branche er helt afgørende for den danske samfundsøkonomi. Branchen bidrager med mere end 24 mia. kr. til de offentlige finanser og udgør lige godt en femtedel af den danske vareeksport. Udfordringerne lurer dog i horisonten. Dansk Erhvervs analyse viser, at en fjerdedel af virksomhederne i branchen i dag mangler arbejdskraft, og de forventer en svær rekrutteringssituation fremover. Særligt IT-specialister kommer til at spille en større rolle i branchen fremover, og allerede i dag må mange virksomheder opgive jagten efter dem. For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne generelt peger virksomhederne blandt andet på investeringer i uddannelse, sænkning af skatten på arbejde og lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Analyse

MARTS 2022

Life Science-branchen boomer, men der er udfordringer med mangel på arbejdskraft
Den danske Life Science-branche fortsætter sin eksplosive vækst. Erhvervsministeriet har i december 2021 offentliggjort en analyse, som sætter tyk streg under branchens bidrag til den danske økonomi. Life Science-branchen omsætter for knap 250 mia. kr. (2018-tal), mens nye tal for 2020 viser, at eksporten beløber sig til godt 150 mia. kr., hvilket svarer til godt en femtedel af den samlede danske vareeksport.

Hvis branchen fortsat skal være en drivkraft for den danske økonomi, så kræver det, at vi tager hånd om de udfordringer, som virksomhederne møder i dag. Manglen på arbejdskraft også har spredt sig til Life Science-branchen. 28 pct. af Dansk Erhvervs life science-medlemmer melder om mangel på arbejdskraft i sådan en grad, at det virker produktionsbegrænsende for virksomheden. Omfanget er ikke helt så stort som i andre brancher, men der er tale om en betydelig mængde virksomheder, som må sige nej til nye ordrer, fordi de mangler kvalificeret arbejdskraft.

Rekrutteringsudfordringerne bliver kun større de kommende 12 måneder
Som nævnt oplever 28 pct. af Dansk Erhvervs Life Science-medlemmer i dag mangel på arbejdskraft. Det bliver formentlig kun sværere fremover, da mere end halvdelen (58 pct.) af virksomhederne forventer, at rekrutteringssituationen bliver svær eller meget svær de kommende 12 måneder. Der er ingen af virksomhederne, som vurderer, at det bliver nemt, mens 8 pct. er i tvivl.

IT-specialister bliver en mangelvare i Life Science-branchen frem mod 2030
Vi har også spurgt virksomhederne, hvilke medarbejdertyper de forventer, at der vil blive særligt behov for i de kommende år frem mod 2030. Virksomhederne har svaret, at behovet for IT-specialister vil vokse betydeligt i de kommende år.

Det skal ses i sammenhæng med, at der allerede i dag er en fjerdedel af virksomhederne i Life Science-branchen, som forgæves har forsøgt at rekruttere en IT-specialist de foregående 12 måneder. I tillæg forventes overefterspørgslen efter IT-specialister på hele arbejdsmarkedet at runde 22.000 i 2030, hvilket understreger, at der bliver kamp om dem fra alle sider.

Mangel på arbejdskraft i Life Science

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jannie Frederiksen

Økonom
Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Markedschef
Medarbejderprofil