Gemt

Et klimamærke vil få danskerne til at købe flere grønne fødevarer

Danmark skal som det første land i verden have et statskontrolleret klima-mærke på fødevarer. Undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at under en tredjedel af danskerne i dag har kendskab til fødevarers klimaaftryk, og at over halvdelen af danskerne i fremtiden vil købe flere grønne fødevarer, hvis der indføres et klimamærke.

Analyse

NOVEMBER 2022

Regeringen har i 2022 afsat ni mio. kr. til udvikling af et nationalt klimamærke for fødevarer. Klimamærket skal hjælpe forbrugerne med at træffe grønnere valg i indkøbssituationen. Derudover skal mærket skubbe
fødevareproduktionen i en mere klimavenlig retning i overensstemmelse med FN’s verdensmål. Dansk Erhverv har i den sammenhæng spurgt danskerne om deres holdning til et nyt klimamærke på fødevarer. 

De unge har bedst kendskab til fødevarers klimaaftryk

31 pct. af danskerne svarer, at de på nuværende tidspunkt i høj eller nogen grad har kendskab til fødevarers klimaaftryk. Kigger vi på tværs af aldersgrupper, har danskerne i alderen 18-29 år generelt et bedre kendskab til fødevarers klimaaftryk end de ældre generationer. 42 pct. af danskerne i alderen 18-29 år svarer, at de i høj eller nogen grad har kendskab til fødevarers klimaaftryk.

Høje forventninger til nyt klimamærke
61 pct. af danskerne forventer, at et nyt klimamærke vil gøre det nemmere for dem at vurdere, hvilke fødevarer der er mest klimavenlige. Ser vi på tværs af køn, forventer kvinder i højere grad end mænd, at et nyt klimamærke vil gøre det nemmere at vurdere klimavenligheden af fødevarer. 67 pct. af danske kvinder forventer i høj eller nogen grad, at et nyt klimamærke vil have denne effekt, mens 56 pct. af danske mænd har samme forventning.

Nyt klimamærke vil øge salget af grønne fødevarer
53 pct. af danskerne forventer, at et nyt klimamærke på fødevarer vil betyde, at de i fremtiden køber flere klimavenlige varer end i dag. Igen er der forskel på kønnene. 58 pct. af danske kvinder tror, at de kommer til at købe flere klimavenlige fødevarer, hvis der indføres et klimamærke. Det samme gælder for 47 pct. af danske mænd.

Læs Dansk Erhvervs ønsker til det kommende nationale klimamærke

Et klimamærke vil få danskerne til at købe flere grønne fødevarer

pdf

Download

Kontakt

Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer
Politik og Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom