Gemt

Inflationen påvirker lysten til at købe klima- og miljøvenligt

De høje prisstigninger i samfundet forringer danskernes købekraft. Salget af de oftest dyrere klima- og miljøvenlige varer påvirkes som konsekvens heraf. En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at knap hver tredje dansker vælger klima- og miljøvenlige varer fra som følge af inflationen.

Analyse

De danske forbrugerpriser er steget med 11,1 pct. i september 2022 i forhold til samme måned sidste år. Inflation af denne størrelse er ikke set i Danmark siden starten af 80’erne. Dansk Erhverv har spurgt danskerne, om den stigende inflation har betydning for deres indkøb af klima- og miljøvenlige varer, som ofte er dyrere end andre varer.

Hver tredje køber færre grønne varer end de plejer
31 pct. af danskerne har købt lidt færre eller markant færre klima- og miljøvenlige varer som følge af prisstigningerne inden for de seneste tre måneder. 45 pct. af danskerne mener ikke, at prisstigningerne i samfundet har påvirket deres køb af klima- og miljøvenlige varer. Kun 7 pct. af danskerne har købt markant flere eller lidt flere klima- og miljøvenlige varer som følge af prisstigningerne inden for de seneste tre måneder.

Prisstigninger påvirker kvinders og unges grønne varekøb mest
Kigger vi på tværs af køn, har mænd i mindre grad ladet deres indkøb af klima- og miljøvenlige varer påvirke af prisstigningerne i samfundet. 51 pct. af danske mænd mener ikke, at prisstigninger har påvirket deres grønne indkøbsvaner inden for de seneste tre måneder. Kun hver fjerde danske mand (26 pct.) har købt færre klima- og miljøvenlige varer grundet den høje inflation. Det samme gælder for 36 pct. af danske kvinder.

Kigger vi på tværs af alder, har prisstigningerne i samfundet i mindre grad påvirket de ældre danskeres indkøb af klima- og miljøvenlige varer. 54 pct. af danskerne over 60 år mener ikke, at prisstigningerne i samfundet har påvirket deres køb af klima- og miljøvenlige varer inden for de seneste tre måneder. Til sammenligning gælder dette for kun 40 pct. af danskerne i alderen 18-29 år.

Inflationen påvirker lysten til at købe klima- og miljøvenligt

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Handel

Stine Sjølund Blok

Chefkonsulent