Gemt

Udenlandske medarbejdere er en vigtig del af arbejdsstyrken i danske kommuner

Der er over 290.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark. Det svarer til, at hver 8. fuldtidsbeskæftigede lønmodtager i Danmark har udenlandsk statsborgerskab. Det er en fordobling siden 2012, hvor der var 143.000 fuldtidsbeskæftigede med udenlandsk statsborgerskab. Udenlandske medarbejdere er dermed en vigtig del af den danske arbejdsstyrke.

Analyse

NOVEMBER 2022

Ledigheden i Danmark har længe været faldende, og virksomhederne har svært ved at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for. Udenlandske medarbejdere er med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og tilfører stor værdi til dansk økonomi.

Dansk Erhverv har undersøgt, hvor stor en andel, udenlandske statsborgere udgør af det samlede antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark i dag. Vi har også undersøgt, hvordan andelen varerier på tværs af landet, og hvordan den har udviklet sig de seneste ti år.

Analysen viser, at der er over 290.000 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark i august 2022. Det er 12 pct. af alle fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Danmark. Andelen varierer på tværs af landet, fra 5,7 pct. i Svendborg kommune til 20,8 pct. i Samsø kommune. Analysen viser også, at antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er mere end fordoblet på ti år.

Hver 8. fuldtidsbeskæftigede lønmodtager har udenlandsk statsborgerskab
Der er i dag 290.500 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i Danmark. Det svarer til, at knap hver 8. (12 pct.) fuldtidsbeskæftigede lønmodtager i Danmark har udenlandsk statsborgerskab.

Andelen varierer på tværs af landets kommuner. I Svendborg kommune er det hver 20. lønmodtager (5,7 pct.), der har udenlandsk statsborgerskab, mens det i Samsø kommune er hver femte lønmodtager (20,8 pct.). For i alt 55 kommuner udgør udenlandske statsborgere mere end 10 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kommunen, og for 14 kommuner er andelen i dag over 15 pct.

Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere er fordoblet på ti år
I løbet af de seneste ti år er antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere steget med 147.000. Det er mere end en fordobling på ti år. Andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab er altså steget med 5,2 procentpoint fra en andel på 6,8 pct. i august 2012 til en andel på 12 pct. i august 2022.

Denne tendens gælder på tværs af stort set alle landets kommuner. Kun i Halsnæs kommune er andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab faldet i løbet af de sidste 10 år, med 0,5 procentpoint, fra en andel på 12,6 i august 2012 til en andel på 12,1 i august 2022. I Danmarks 97 resterende kommuner er andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab steget de seneste 10 år. I 17 kommuner er andelen vokset med over 7 procentpoint de seneste ti år.

Gladsaxe kommune er den kommune i Danmark som har haft den højeste vækst i procentpoint i andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab de seneste 10 år. Andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab er steget med 10,8 procentpoint fra en andel på 9 pct. i 2012 til en andel på 19,8 pct. i 2022. Lige efter følger Lolland, Ishøj og Samsø, som alle har oplevet en vækst i andelen af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab på mere end 10 procentpoint de seneste 10 år.

Udenlandske medarbejdere er en vigtig del af arbejdsstyrken i danske kommuner

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Økonom
Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi