Gemt

Danske butikker rammes af 45.000 butikstyverier årligt

Butikstyverier er et stort problem i Danmark. Dansk Erhverv vurderer, at danske butikker årligt udsættes for knap 45.000 butikstyverier. Problemet er klart størst i København, hvor antallet af butikstyverier pr. 100.000 indbyggere er dobbelt så stort som landsgennemsnittet. Butikkerne bliver stadigt mindre tilbøjelige til at anmelde butikstyverierne. Det skyldes primært, at ressourceforbruget ikke står mål med gevinsten ved at anmelde. Butikkerne savner flere ressourcer hos politiet til at opklare butikstyverier, da de oplever for langsom sagsbehandling i sager, hvor identiteten på tyven er såvel kendt som ukendt.

Analyse

OKTOBER 2022

Danske butikker er ofre for ca. 45.000 butikstyverier om året
Butikstyverier er hverdag for mange virksomheder i detail- og engrossektoren. Ifølge tal fra Danmarks Statistik anmeldte de danske virksomheder i alt 15.342 butikstyverier til politiet i 2021. Det er dog velkendt, at langtfra alle butikstyverier anmeldes til politiet. Der er dermed et stort mørketal, som ikke fremgår af opgørelserne fra Danmarks Statistik. 

Dansk Erhverv har blandt andet derfor foretaget en medlemsundersøgelse, hvor vi har spurgt vores medlemmer i detail- og engrossektoren, som har fysiske butikker, i hvilket omfang de anmelder butikstyverier til politiet. I gennemsnit anmelder virksomhederne kun 34 pct. af de butikstyverier, som de er ofre for.

Dansk Erhverv estimerer på den baggrund, at danske butikker rammes af ca. 45.000 butikstyverier årligt. Det svarer til ca. 124 butikstyverier om dagen.

Problemet med butikstyverier er størst i Hovedstadsområdet 
Der er store regionale forskelle på, hvor udbredt et problem butikstyveri er for de danske butikker. Problemet er størst i København, hvor der årligt begås 1.410 butikstyverier. Det er cirka 80 pct. højere end på landsplan (773). Udfordringen er lidt mindre, når man ser på de øvrige områder i Hovedstadsområdet (992), selvom de også her ligger markant over landsgennemsnittet.

Butikkerne er tilbageholdne med at anmelde butikstyverier
Kun 30 pct. af virksomhederne er helt enig eller overvejende enig i, at de anmelder flere butikstyverier i dag end for tre år siden. De resterende virksomheder anmelder altså enten lige så mange eller færre butikstyverier som for tre år siden. Det er sandsynligvis flertallet af disse resterende butikker, der anmelder færre butikstyverier end for tre år siden med tanke på, at hele 51 pct. af dem har svaret ”Helt uenig” til spørgsmålet.

Butikkerne savner langt flere politiressourcer til at opklare butikstyverier
En af forklaringerne på, at butikkerne ikke anmelder alle butikstyverier, er politiets manglende ressourcer til at håndtere anmeldelserne. Vi har bedt virksomhederne vurdere kontakten til politiet i forbindelse med anmeldelserne om butikstyverier.

89 pct. af virksomhederne er uenige i, at butikstyverier bliver opklaret, når butikstyvens identitet ikke er kendt på forhånd eller tyven bliver taget på fersk gerning. Derudover er 83 pct. af virksomhederne også uenige i, at politiet har ressourcer nok til at behandle deres anmeldelser hurtigt og tilfredsstillende. Selv i de tilfælde, hvor tyvens identitet er kendt, er 66 pct. af virksomhederne uenige i, at politiets sagsbehandling er hurtig og tilfredsstillende.

Danske butikker rammes af 45.000 butikstyverier årligt

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Chefkonsulent
Medarbejderprofil