; ;
Gemt

Stigende energipriser vil presse syv ud af ti virksomheder

Dansk økonomi går en usikker tid i møde med stigende energipriser, høj inflation og stigende renter. Det presser virksomhederne og deres udsigt til vækst. Dansk Erhverv har derfor spurgt sine medlemmer om, hvilke faktorer de forventer vil have størst indflydelse på omsætningen og væksten de næste tre måneder. 70 pct. svarer stigende energipriser.

Analyse

OKTOBER 2022

Inflationen er på sit højeste niveau i knap 40 år, energipriserne lægger pres på forbrugere og virksomheder, og Ruslands invasion af Ukraine fortsætter med at skabe usikkerhed på tværs af Europa. Udfordringerne er til at få øje på, og det påvirker også de danske virksomheder og deres fremtidsudsigter.

Dansk Erhverv har derfor spurgt sine medlemsvirksomheder, hvilke faktorer de forventer vil have størst påvirkning på omsætning og mulighederne for vækst i de kommende tre måneder

Stigende energipriser fylder hos syv ud af ti
70 pct. af virksomhederne forventer, at stigende energipriser vil have størst påvirkning på virksomhedens omsætning og vækst de kommende tre måneder. Knap hver anden virksomhed forudser, at stigende priser (foruden energi- og fødevarepriser) kommer til at lægge pres på omsætningen og væksten de kommende måneder, mens ca. hver tredje virksomhed bekymrer sig om manglende efterspørgsel og udfordringer med rekruttering. Derimod forventer kun knap hver tiende virksomhed, at coronapandemien vil påvirke omsætningen de kommende måneder.

Energipriserne er allerede en begrænsning for virksomhederne
Vi har også spurgt virksomhederne, om de allerede nu oplever faktorer, der begrænser deres virksomhed. Her svarer godt halvdelen (53 pct.), at stigende energipriser allerede nu begrænser deres produktion. Energipriserne er derfor allerede et problem, og det bliver kun værre, når vi ser frem mod de kommende vintermåneder.

Samtidig oplever hhv. hver tredje (33 pct.) og hver fjerde (26 pct.) virksomhed også allerede pres på omsætningen som følge af mangel på efterspørgsel og arbejdskraft. Mangel på arbejdskraft har ellers hidtil været den primære produktionsbegrænsning for virksomhederne, men det er nu overgået af mangel på efterspørgsel og særligt presset fra de stigende energipriser.

Stigende energipriser vil presse syv ud af ti virksomheder

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi