Gemt

De mest værdifulde danske virksomheder er tre gange ældre end de amerikanske

Det danske iværksættermiljø har sværere vilkår end i flere andre lande. Det betyder blandt andet, at de mest værdifulde danske virksomheder er næsten 3 gange så gamle som de mest værdifulde amerikanske virksomheder.

Analyse

SEPTEMBER 2022

Væksten i nyere danske virksomheder er ikke lige så imponerende som i en række andre lande. Sammenligner man Danmark med USA, så er der en betydelig forskel på gennemsnitsalderen for de otte mest værdifulde virksomheder i de to lande. I Danmark er de mest værdifulde virksomheder overvejende industrivirksomheder med en gennemsnitsalder på over 100 år. I USA erde mest værdifulde virksomheder typisk teknologivirksomheder, og gennemsnitsalderen er på kun 36 år. Dermed er de otte mest værdifulde danske virksomheder tæt på 3 gange så gamle som de tilsvarende amerikanske.

Det er et tegn på, at man i USA har formået at skabe et vækstklima for virksomheder, som har ført til, at de nyere virksomheder inden for teknologiområdet er blevet endnu mere værdifulde end de ældre amerikanske industrivirksomheder.

Iværksættermiljøet i Danmark halter efter
Den høje gennemsnitsalder for de mest værdifulde danske virksomheder tyder på, at iværksætteriet i Danmark har sværere vilkår og dermed sværere ved at skabe høj vækst. I StartupBlinks opgørelse af iværksættermiljøet på tværs af 100 lande indtager Danmark en 18. plads. Vores nabolande, Tyskland og Sverige, indtager hhv. 5. og 6. pladsen, mens et land som Holland indtager 11. pladsen. USA er det land, som har det bedste iværksættermiljø.

StartupBlink opgør iværksættermiljøet på baggrund af tre parametre; kvantitet, kvalitet og forretningsmiljø. Kvantitetsmålet angiver, hvor mange iværksættere der er, mens kvalitetsmålet angiver, hvor stor en gennemslagskraft virksomhederne skaber. I opgørelsen tages der højde for et lands størrelse, så lande som fx Tyskland ikke opnår en fordel alene på baggrund af det større antal iværksættervirksomheder. Parameteren forforretningsmiljøet angiver, hvor nemt det er at være iværksætter i det givne miljø baseret på den teknologiske infrastruktur, graden af bureaukrati mv.

Her kan Danmark med fordel kigge mod vores nabolande, Tyskland og Sverige. Begge lande klarer sig bedre på kvantitetsmålet, men de rykker især fra Danmark målt på kvaliteten af startups. Danmark klarer det dog marginalt bedre end Tyskland ift. forretningsmiljøet.

De mest værdifulde danske virksomheder er tre gange ældre end de amerikanske

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chef for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Mads Mathias Jensen

Økonom