;
Gemt

Mangel på arbejdskraft har reduceret omsætningen i danske virksomheder med mindst 176 mia. kr. det seneste år

Siden august 2021 og et år frem har manglen på arbejdskraft i danske virksomheder medført omsætningstab på mindst 176 mia. kr. svarende til ca. 5 pct. af virksomhedernes samlede omsætning.

Analyse

SEPTEMBER 2022

Manglen på arbejdskraft medfører omsætningstab på mindst fem pct. af virksomhedernes samlede omsætning
Virksomhedernes udfordringer med at finde nye medarbejdere er fortsat store lidt over midtvejs i 2022. De seneste tal viser, at hhv. 44 og 33 pct. af virksomhederne i serviceerhvervene og industrien mangler arbejdskraft. Virksomhederne må derfor sige nej til ordrer, og det hæmmer deres omsætnings- og vækstmuligheder.

På baggrund af tal fra Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse i efteråret 2021 samt tal fra Danmarks Statistik for ansatte, omsætning og mangel på arbejdskraft på tværs af brancher i den private sektor, har vi lavet en samlet beregning for omsætningstabet i den private sektor.

Beregningen viser, at virksomhederne i den private sektor samlet set kunne have omsat for mindst 176 mia. kr. mere det seneste år, hvis ikke de havde manglet arbejdskraft. Det svarer til ca. 5 pct. af den samlede omsætning i de undersøgte brancher. Alene i de seneste tre måneder er omsætningstabet på mindst 51 mia. kr. 

Baggrund
Opgørelsen baserer sig på Dansk Erhvervs beregninger pba. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse fra oktober 2021 og data fra Danmarks Statistiks tabeller (ERHV1, FIKS33, GF2) og registre (FIRE2019) samt beregninger af udviklingen i manglen på arbejdskraft på brancheniveau fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer (BARO3, KBS2). For detail- og engroshandel anvendes opgørelserne om manglen på arbejdskraft fra serviceerhverv i alt. Opgørelsen dækker over alle brancher ekskl. brancherne: Landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofindvinding, energiforsyning, bygge og anlæg, offentlig administration, undervisning og sundhed mv. Der er tale om et konservativt skøn over det samlede omsætningstab i Danmark, bl.a. fordi opgørelsen ikke dækker alle brancher i den private sektor.

Manglen på arbejdskraft har reduceret omsætningen i danske virksomheder med 176 mia

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi