Gemt

Tegn på afmatning i bygge- og anlægsbranchen

Forventningerne til de kommende års bygge- og anlægsinvesteringer er ikke positive. Ifølge den seneste prognose fra Finansministeriet forventes boliginvesteringerne at falde med 8 pct. i 2023. Allerede nu er forventningerne til omsætningen og beskæftigelsen i branchen nedadgående, mens byggeomkostningerne til materialer er på himmelflugt. Det kommer oven på en tid, hvor branchen har været hårdt ramt af mangel på arbejdskraft.

Analyse

SEPTEMBER 2022

Stort realfald i boliginvesteringer i 2023
Ifølge Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2022 er forventningerne til bygge- og anlægsinvesteringerne i 2023 ikke positive. Tallene peger på en nedgang på 3,8 pct. på tværs af alle bygge- og anlægsinvesteringer i 2023 sammenlignet med 2022. Nedgangen er især forårsaget af et stort fald i boliginvesteringer på 8 pct. Til sammenligning er forventningerne for 2022, at boliginvesteringerne vil stige med næsten 6 pct. I Økonomisk Redegørelse fra maj 2022 forventede Finansministeriet en vækst i bygge og anlægsinvesteringer på 4,7 pct. i 2023. Det vidner om, hvor hurtigt den økonomiske situation i Danmark har ændret sig.

Bygge- og anlægsbranchen forventer fald i omsætning og beskæftigelse
Finansministeriets prognose for bygge- og anlægsinvesteringerne i 2023 er også så småt begyndt at afspejle sig i bygge- og anlægsbranchens forventninger til fremtiden. Fra februar 2021 til februar 2022 forventede flertallet af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, at både omsætningen og beskæftigelsen ville stige i de kommende tre måneder. Siden februar er forventningerne vendt og et stigende flertal af virksomhederne forventer nu, at omsætningen og beskæftigelsen vil falde over de kommende tre måneder.

Byggeomkostningsindekset for boliger stiger
De dystre udsigter til udviklingen i bygge- og anlægsinvesteringer er også forårsaget af stigende omkostninger i branchen. Byggeomkostningerne er steget med den højeste vækstrate siden starten af 2004, som på nær finanskrisen har været en relativt stabil periode. I første kvartal af 2022 steg byggeomkostningerne specifikt med 8 pct. sammenlignet med samme kvartal året før. Byggeomkostningerne dækker over udgifter til materialer og arbejdsomkostninger.

Mangel på arbejdskraft og efterspørgsel begrænser produktionen
De stigende omkostninger til materialer betyder også, at efterspørgslen begynder at falde i bygge- og anlægsbranchen. Det sker ovenpå en periode, hvor efterspørgslen har været høj, men hvor det derimod har været svært at finde arbejdskraft nok. Siden coronakrisens udbrud har bygge- og anlægsbranchen konsekvent kæmpet med mangel på hænder og i oktober 2021 vurderede halvdelen (48 pct.) af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, at mangel på arbejdskraft var en begrænsning for deres produktion. Mangel på arbejdskraft har ikke været så stort et problem siden august 2006, lige inden finanskrisen, hvor 45 pct. af virksomhederne i bygge og anlægsbranchen vurderede, at mangel på arbejdskraft begrænsede deres produktion.

Mangel på arbejdskraft er også fortsat en stor udfordring for bygge- og anlægsbranchen. I august 2022 svarede 38 pct. af virksomhederne, at mangel på arbejdskraft begrænser deres produktion. Vi befinder os dermed stadig på et meget højt niveau af mangel på arbejdskraft. På trods af dette, tyder det på, at problemet med mangel på arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen er aftagende.

Tegn på afmatning i bygge- og anlægsbranchen

pdf

Download

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi
Politik og Analyse

Mads Mathias Jensen

Økonom