; ;
Gemt

Nye afgifter på lastbiler får udgifterne til at stige med 845 pct.

En ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler vil gøre det langt dyrere at køre både el- og diesel-lastbil fra 2025. Til trods for lavere afgifter for el-lastbiler vil høje anskaffelsespriser og manglende udrulning af ladeinfrastruktur fortsat være en barriere, når der skal investeres i miljøvenlige lastbiler.

Analyse

APRIL 2023

Kilometerbaseret vejafgift

Regeringen har fremsat et lovforslag om en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler på baggrund af en politisk aftale indgået med RV, SF, ALT og EL. Lastbiler skal fra 2025 betale en afgift alt efter, hvor meget CO2 de udleder, og hvor langt og hvor på vejnettet, de kører. Dansk Erhverv har i den forbindelse undersøgt, hvor meget dyrere det bliver at køre lastbil i Danmark.

Analysen viser, at de nye kilometerbaserede afgifter kommer til at betyde øgede transportomkostningerne i forhold til i dag. Diesel-lastbiler skal betale omkring 845 pct. mere i afgifter i 2025 sammenlignet med i 2023, og el-lastbiler skal betale ca. 40 pct. mere. Men selvom afgifterne er markant lavere for el-lastbiler sammenlignet med diesel-lastbiler, så vil de høje priser på el-lastbilerne og deres højere serviceudgifter føre til, at el-lastbilerne ikke er fordelagtige at investere i. El-lastbiler udgør derfor ikke et reelt alternativ.

Formålet med vejafgiften er ellers at fremme den grønne omstilling, men ifølge det fremsatte lovforslag vil ”størstedelen af de forventede CO2-reduktioner komme fra en reduktion i det samlede trafikarbejde og i mindre grad fra udbredelsen af energieffektive og grønne lastbiler.” Dermed er det forventningen, at vejafgiften i mindre grad sikre udbredelsen af grønne lastbiler og i højere grad føre til mindre trafikarbejde via lastbiler.

Analysens hovedkonklusioner er:

  • De årlige udgifter til afgifter for en diesel-lastbil kan stige til op mod 87.900 kr. fra 2025 og 125.400 kr. fra 2028. I 2023 betaler en stor lastbil ca. 9.300 kr. i afgifter årligt.
  • En diesel-lastbil, der kører 60.000 km årligt, skal betale 845 pct. mere i afgifter i 2025 sammenlignet med i 2023.
  • En el-lastbil vil over en seksårig levetid være op mod 1 mio. kr. dyrere at investere i sammenlignet med en diesel-lastbil – svarende til 27 pct.
  • Indkøbsprisen på en el-lastbil skal falde fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr., før den bliver lige så rentabel som en diesel-lastbil til trods for lavere kilometerbaserede vejafgifter.
  • De klimamæssige gevinster forventes primært at komme fra mindre trafikarbejde fremfor en grøn omstilling af den danske lastbil-flåde.

Nye afgifter på lastbiler får udgifterne til at stige med 845 pct

pdf

Download

Kontakt

Transport

Kristian Baasch Pindbo

Chefkonsulent