; ;
Gemt

Stigende fødevarepriser er ikke lig profit for dagligvarekæderne

De danske forbrugerpriser stiger i øjeblikket til historisk høje niveauer. Det gælder også fødevarepriserne, der i juli steg med 15,6 pct. ift. året før. De stigende fødevarepriser giver dog ikke stigende indtjening i dagligvarekæderne, men er derimod en konsekvens af stigende producentpriser.

Analyse

APRIL 2023

Stigende producentpriserne fører til højere forbrugerpriser
Inflationen i Danmark er høj set i historisk kontekst, og den er ikke kun begrænset til Danmarks grænser. Den høje inflation er et fænomen, der ses på tværs af hele Europa. Det gælder også priserne på de fødevarer, som danskerne køber, når de handler ind i dagligvarebutikkerne.

De stigende priser i dagligvarebutikkerne er dog ikke lig med profit for dagligvarekæderne. Det skyldes, at omkostningerne til at indkøbe varer også er steget. Det ses blandt andet ved producentpriserne, der angiver den pris, som dagligvarekæderne køber ind til fra producenterne. I marts steg producentpriserne på føde-varer med 18,3 pct. ift. året før. I samme måned steg forbrugerpriserne på fødevarer derimod med 16,1 pct., hvilket er lavere end stigningen i producentpriserne. Forskellen mellem de to er dog blevet mindre.

Producentpriserne på fødevarer er de seneste to år faktisk steget mere end forbrugerpriserne. Det er et tegn på, at dagligvarekæderne har absorberet dele af prisstigningerne selv og ikke sendt dem videre til forbrugerne.


Prisforskel fører til markant lavere bruttoavancer
Forskellen i prisudviklingen har haft den konsekvens, at bruttoavancen i danske supermarkeder faldt til 9,9 pct. i fjerde kvartal i 2022. Det er langt under resten af erhvervslivet, og det absolut laveste niveau siden 2009.

Bruttoavancen angiver, hvor stor en andel af omsætningen, der er tilbage til at betale faste omkostninger, når de variable omkostninger er betalt. Den lave bruttoavance i 2022 er en tydelig indikation på, at dagligvarebutikkerne ikke har øget overskuddet i 2022, men at de omvendt har absorberet dele af prisstigningerne selv uden at sende dem videre til forbrugerne. Samme udvikling ses også hos discountforretningerne samt hos købmænd og døgnkiosker

Stigende priser er ikke lig stigende profit for dagligvarekæderne April23

pdf

Download

Kontakt

Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi