; ;
Gemt

I 2022 var "prisen på krisen" vigtigere end mærker

I 2022 lagde 54 pct. af forbrugerne vægt på certificeringer og mærker, når de købte ind. Det er markant færre end i 2018, hvor andelen var 64 pct. Det skyldes formentlig inflation, og at mærkerne måske ikke dækker forbrugernes præferencer ved deres indkøb.

Analyse

AUGUST 2023

Forbrugerne bliver mødt af en lang række certificeringer og mærker, når de køber ind. Antallet af mærker og certificeringer kan skabe forvirring, og få forbrugerne til at vende sig bort fra mærkerne. Forbrugernes indkøbsvalg påvirkes nemlig ikke blot af varens tilgængelighed og pris, men også hvorvidt en vare lever op til bestemte forbrugerhensyn, som netop mærker kan oplyse noget om.

Dansk Erhverv har undersøgt danskernes forhold til certificeringer og mærker. Undersøgelsen viser, at certificeringer og mærker har fået mindre betydning for danskerne. Godt halvdelen (54 pct.) af forbrugerne lægger vægt på certificeringer og mærker, når de køber ind i deres dagligdag. Det er et signifikant fald sammenlignet med 2018, hvor andelen var 64 pct.  

Undersøgelsen viser også, at særligt varens pris vægter højere end mærkerne for mange danskere. Den stigende omkostning, som har ramt forbrugerne med den høje inflation, kan være en årsag til, at mange danskere ikke tillægger mærkede og certificerede produkter vægt i deres indkøb. En anden mulig årsag kan være, at certificeringerne og mærkerne ikke tilstrækkeligt dækker danskernes præferencer ift., hvilke hensyn de dækker. Fx har mange certificeringer og mærker ikke fokus på produktets klimaaftryk.

Når godt halvdelen af forbrugerne alligevel vælger at kigge på certificeringer og mærker, bunder det i de fleste tilfælde i sundheds- og miljøhensyn.

Endeligt viser undersøgelsen, at mærkerne fylder mest i bevidstheden for højtuddannede og for kvinder.

I 2022 var ”prisen på krisen” vigtigere end mærker

pdf

Download

Kontakt

Handel

Marie Josephine Mustelin

Politisk konsulent
Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Seniorøkonom