; ;
Gemt

Danske aktiviteter i udlandet bidrager til stor vækst i produktiviteten i Danmark

11 pct. af BNP eller 310 mia. kr. Så stort var overskuddet på betalingsbalancen det seneste år. Og det ville være endnu større, hvis vi kun ser på indtægterne fra danskejede aktiviteter i udlandet fra datterselskaber, søfart, licenser og royalties mv. Disse aktiviteter bidrager samtidig i stigende grad til produktiviteten i Danmark og dermed også til dansk konkurrenceevne. Uden bidraget ville produktiviteten i Danmark ikke være steget mere end i udlandet.

Analyse

DECEMBER 2023

Danskejede aktiviteter i udlandet står for en stor del af overskuddet på betalingsbalancen
Dansk økonomi står stærkt, og selvom økonomien de seneste kvartaler er gået ned i gear, er indtægterne fortsat meget større end udgifterne på betalingsbalancen, se figuren nedenfor. En stor og stigende del af indtægterne og overskuddet på betalingsbalancen kommer imidlertid fra danskejede aktiviteter i udlandet. Aktiviteterne betyder, at overskuddet på betalingsbalancen fra internationale aktiviteter har været større end det samlede overskud siden 2020. Danske virksomheder og dansk økonomi har med andre ord stor gavn af at kunne agere frit i hele verden og drager stor fordel af globaliseringen.

Indtægter fra aktiviteter i udlandet påvirker produktiviteten og konkurrenceevnen i Danmark
De stigende indtægter fra danske virksomheders produktion i udlandet øger også bruttoværditilvæksten i Danmark, der hænger tæt sammen med BNP, og som bruges til at opgøre udviklingen i produktiviteten. En ny opgørelse fra Nationalbanken viser, at produktiviteten i Danmark ikke er steget mere end i udlandet siden 2015 og faldet med fem pct. de sidste 1,5 år, hvis bidraget fra danskejet produktion i udlandet holdes ude af regnestykket.

Indtægterne fra de udenlandske aktiviteter kommer primært fra relativt få brancher i Danmark, herunder søfarten og industrien. Produktivitetsudviklingen er derfor også meget forskellig på tværs af hovedbrancherne. Dansk Erhvervs beregninger viser, at timeproduktiviteten i Danmark de seneste 1,5 år er faldet for otte ud af 13 hovedbrancher og kun steget for fem. Fx er produktiviteten i industrien, herunder medicinalindustrien, vokset med 16 pct. siden slutningen af 2021. Produktivitetsudviklingen indgår i opgørelsen af konkurrenceevnen. Derfor er den store spredning i produktivitetsudviklingen også et tegn på, at konkurrenceevnen udvikler sig forskelligt på tværs af brancherne i dansk erhvervsliv.

Danske aktiviteter i udlandet bidrager til stort overskud på betalingsbalancen og produktivitetsudviklingen

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi