; ;
Gemt

Stigende fødevarepriser er ikke lig profit for dagligvarekæderne

De danske forbrugerpriser stiger fortsat lidt. Det gælder også fødevarepriserne, der i november steg med 2,9 pct. ift. året før. De stigende fødevarepriser er dog ikke lig ren profit for dagligvarekæderne – snarere tværtimod. De er derimod en konsekvens af stigende producentpriser.

Analyse

DECEMBER 2023

Stigende producentpriser fører til højere forbrugerpriser
Inflationen i Danmark er aftagende, men priserne stiger fortsat lidt på årsniveau, og det er ikke kun begrænset til Danmarks grænser. Den aftagende men fortsat positive inflation på årsniveau er et fænomen, der ses på tværs af det meste af Europa. Det gælder også priserne på de fødevarer, som danskerne køber, når de handler ind i dagligvarebutikkerne.

De stigende priser i dagligvarebutikkerne er dog ikke lig med profit for dagligvarekæderne. Det skyldes, at omkostningerne til at indkøbe varer også er steget. Det ses blandt andet ved producentpriserne, der angiver den pris, som dagligvarekæderne køber ind til fra producenterne. I november var producentpriserne på fødevarer steget med i alt 27,8 pct. ift. medio 2021, hvor priserne generelt begyndte at vokse en del mere end tidligere. I samme periode er forbrugerpriserne på fødevarer derimod steget med 21,3 pct., hvilket er lavere end stigningen i producentpriserne. Siden juli i år er forbrugerpriserne på fødevarer faldet med 2,7 pct. Producentpriserne for fødevarer er i samme periode faldet med 0,7 pct.

Producentpriserne på fødevarer er med andre ord steget mere end forbrugerpriserne de seneste godt to år. Det er et tegn på, at dagligvarekæderne har absorberet dele af prisstigningerne selv og ikke sendt dem videre til forbrugerne de seneste godt to år.

Prisforskel fører til lavere bruttoavancer
Forskellen i prisudviklingen har haft den konsekvens, at bruttoavancen i danske supermarkeder faldt til 8,9 pct. i første kvartal i 2023. I 3. kvartal 2023 er den steget til 15,4 pct., hvilket er lidt over det historiske gennemsnit for supermarkeder på 14,9 pct. Det er dog samtidig under resten af erhvervslivet. Nogenlunde samme udviklingen ses også hos discountforretningerne samt hos købmænd og døgnkiosker, der havde bruttoavanceprocenter på hhv. 13,4 pct. og 4,9 pct. i 3. kvartal 2023.

Bruttoavancen angiver, hvor stor en andel af omsætningen, der er tilbage til at betale faste omkostninger, når de variable omkostninger er betalt. Den lave bruttoavance i 2022 og 2023 er en tydelig indikation på, at dagligvarebutikkerne ikke har øget overskuddet, men at de omvendt har absorberet dele af prisstigningerne selv uden at sende dem videre til forbrugerne

Stigende priser er ikke lig stigende profit for dagligvarekæderne December23

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil