; ;
Gemt

Det offentlige har kun prisjusteret kontrakter hos hver tiende private leverandør

Økonomistyrelsen har siden marts 2022 opfordret offentlige indkøbere til at gå i dialog med private virksomheder om prisjustering af kontrakter som følge af den høje inflation. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at det kun er hver femte virksomhed med salg til det offentlige, som har været i dialog med det offentlige om prisjusteringer. Blandt disse virksomheder har under halvdelen fået prisjusteret kontrakterne.

Analyse

Det offentlige har kun prisjusteret kontrakter hos hver tiende private leverandør

pdf

Download

FEBRUAR 2022

Inflationen presser de private leverandører

Krigen i Ukraine har givet yderligere rystelser til et globalt økonomisk system, som i forvejen vaklede som følge af corona. Forsyningsproblemer, mangel på arbejdskraft og senest de stigende priser har presset mange virksomheder til kanten. Det har fået Økonomistyrelsen til at opfordre til, at det offentlige”... holder fast i det gode samarbejde med private leverandører og udviser fleksibilitet med henblik på at finde løsninger på de konkrete udfordringer”. Det gælder fx ved prisregulering af offentlige kontrakter som følge af uforudsete forhold jf. §183 i Udbudsloven, som Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen allerede pegede på i marts 2022. Senest har også erhvervsministeren i Børsen opfordret til, at ”de offentlige ordregivere løsner linen”.

Denne analyse sætter fokus på, hvor mange af vores medlemsvirksomheder, som har fået prisjusteret kontrakter som følge af inflationen.

Kun 9 pct. af virksomhederne med salg til det offentlige har fået prisjusteret deres kontrakter

Dansk Erhverv har spurgt vores medlemmer med salg til det offentlige, om de har været i dialog med deres offentlige ordregivere om prisjusteringer af de igangværende kontrakter. På trods af direkte opfordringer fra Økonomistyrelsen til de offentlige ordregivere om at indgå i dialog med private leverandører om prisjusteringer, har kun 21 pct. af virksomhederne haft dialog med det offentlige. Undersøgelsen indikerer også, at der er visse brancheforskelle, selvom disse forskelle ikke er statistisk signifikante på grund af for få respondenter. Blandt virksomhederne, der har været i dialog om prisjusteringer af kontrakter som følge af inflationen, er det kun 44 pct. af virksomhederne, som har opnået prisjusteringer. 48 pct. har ikke. Alt i alt er det altså kun 9 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer med salg til det offentlige, som har fået prisjusteret deres kontrakter.

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil
Offentlig-privat samarbejde

Mette Oxholm

Politisk konsulent