; ;
Gemt

Danskere i berøring med handicapområdet bekymrer sig om fremtidens velfærd

Det er afgørende for personer med fysiske eller psykiske handicap at modtage den rette og tilstrækkelige specialiserede hjælp for at kunne deltage i samfundet på lige fod med andre borgere. Dog vurderer mere end hver tredje, som er berøring med handicapområdet, at kvaliteten af velfærden på området er dårlig. Det vurderer også omkring hver femte, som ikke er i berøring med området. Mange forventer desuden, at kvaliteten på området vil falde i fremtiden, og er derfor i høj grad bekymrede for dette.

Analyse

JANUAR 2023

Fysiske og psykiske handicap kan være forbundet med dårligere levevilkår, fx livstilfredshed, sundhed, uddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed, diskrimination m.m. For at personer med fysiske og psykiske handicap kan deltage i samfundet på lige fod med andre borgere, er det derfor vigtigt med et ordentligt velfærdssikkerhedsnet, der giver hjælp og støtte.

Dansk Erhverv har undersøgt befolkningens vurdering af kvaliteten af velfærden på handicapområdet i dag og i fremtiden. Vi kigger også særligt på den del af befolkningen, der er i berøring med handicapområdet, dvs. selv er - eller er pårørende til - en person med fysisk eller psykisk handicap.

Undersøgelsen viser, at personer, der er i berøring med handicapområdet, har en lavere vurdering af kvaliteten på handicapområdet end de personer, som ikke er i berøring med området. Samtidig viser undersøgelsen, at mere end hver tredje person, som er i berøring med handicapområdet, forventer ringere kvalitet på området fremover. Kun to ud af ti i befolkningen forventer end god kvalitet. Den lave forventning til kvaliteten af den fremtidige velfærd på området bekymrer syv ud af ti personer i berøring med handicapområdet. Kun 2 pct. er slet ikke bekymret for kvaliteten i fremtiden.

Personer i berøring med handicapområdet har et dårligt indtryk af kvaliteten
Figur 1 viser befolkningens overordnede indtryk af kvaliteten af velfærden på handicapområdet. Den viser, at personer, der er i berøring med handicapområdet, dvs. selv er – eller er pårørende til – personer med et fysisk eller psykisk handikap, har et dårligere indtryk af kvaliteten handicapområdet sammenlignet med personer, der ikke er i berøring med handicapområdet.

Mere end hver tredje (35 pct.), som er i berøring med handicapområdet, vurderer, at kvaliteten på området er dårlig eller rigtig dårlig. Heraf har 12 pct. svaret, at ”den er rigtig dårlig”. Det er signifikant flere sammenlignet med dem, som ikke er i berøring med området. Her har omkring hver femte (21 pct.) svaret, at kvaliteten på handicapområdet er dårlig (18 pct. dårlig, 3 pct. rigtig dårlig).

Under 20 pct. af de personer, som er i berøring med handicapområdet, vurderer, at kvaliteten er god eller rigtig god.

Personer i berøring med handicapområdet forventer også dårlig kvalitet i fremtiden
Kun 17 pct. af befolkningen forventer, at kvaliteten vil være god eller rigtig god sammenlignet med i dag, det gælder både personer med og uden berøring med handicapområdet, se figur 2.

Figur 2 viser, at 37 pct. af dem, der er i berøring med handicapområdet, forventer, at kvaliteten af velfærden på handicapområdet vil være dårlig eller rigtig dårlig i fremtiden sammenlignet med i dag.

For personer, som ikke er i berøring med handicapområdet, forventer hver fjerde, at kvaliteten vil være dårligere sammenlignet med i dag.

Syv ud af ti er bekymret for kvaliteten af velfærden på handicapområdet i fremtiden
Sammenlagt er 74 pct. af personer, der er i berøring med handicapområdet, bekymret for kvaliteten af velfærden på handicapområdet i fremtiden. 40 pct. af personer, der er i berøring med handicapområdet, er i høj eller meget høj grad bekymret for kvaliteten af velfærden på området i fremtiden (16 pct. i meget høj grad), se figur 3. Derudover er 34 pct. i nogen grad bekymret. For personer, der ikke er i berøring med handicapområdet, er 27 pct. bekymret for kvaliteten i fremtiden. Kun en lille del af befolkningen er slet ikke bekymret for kvaliteten på området i fremtiden.

Danskere i berøring med handicapområdet bekymrer sig om fremtidens velfærd

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Agnethe Larsen

Seniorøkonom
Velfærd og samfund

Christian Keller Hansen

Velfærdspolitisk fagchef