; ;
Gemt

Online videokonsultationer med lægen vinder frem

I kølvandet på coronapandemien er der sket en udbredelse af online videokonsultationer hos danske praktiserende læger. Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvor mange danskere som både i dag og i fremtiden forventer at afholde online videomøder med deres læge. I de kommende år forventer hver tredje dansker at afholde online videokonsultationer med lægen.

Analyse

JUNI 2023

Danskerne introduceret til online videomøder
Under coronapandemien blev danskerne i perioder opfordret til at minimere fysisk kontakt med omverdenen. Det betød blandt andet, at der opstod en efterspørgsel efter alternativer til de fysiske lægebesøg. Online videomøder begyndte derfor at vinde indpas hos de danske praktiserende læger. Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvor mange danskere som allerede benytter sig af, og som i de kommende år forventer at benytte sig af, online videomøder med deres praktiserende læge.

Hver tredje dansker vil afholde online videomøder med lægen
I kølvandet på coronapandemien er der sket en udbredelse af online videomøder hos danske praktiserende læger. I dag benytter hver tiende dansker sig af online videomøder. Da Dansk Erhverv foretog en lignende undersøgelse i 2018, var tallet 4 pct. I de kommende år forventer hver tredje dansker at afholde online videokonsultationer med lægen.

Det er primært de unge danskere, som benytter sig af online videomøder med lægen. I dag afholder knap hver femte dansker i alderen 18-29 år online videomøder med lægen. Til sammenligning gælder det samme for kun 1 ud af 20 danskere i aldersgruppen 50-59 år. Ser vi på de kommende år forventes tallene at stige markant uanset aldersgruppe, selvom der fortsat forventes en overvægt af yngre danskere, som benytter sig af online videomøder med lægen.

Det er desuden primært kvinder, som både i dag afholder og i de kommende år forventer at afholde online videomøder med lægen. Det kan hænge sammen med at kvinder generelt oftere end mænd går til lægen. De kan derfor være mere motiverede af at spare tid ved at afholde et onlinemøde frem for at aflægge et fysisk lægebesøg.

Mere end halvdelen af danskerne fortrækker fysiske lægebesøg
Hos den del af danskerne, som ikke benytter sig af online videomøder med lægen, er der bred enighed om hvorfor – fysisk fremmøde hos den praktiserende læge er at fortrække. Knap hver fjerde dansker svarer også, at online videomøder ikke er muligt hos deres praktiserende læge, hvilket tyder på, at der her er et uforløst potentiale. Det er værd at bemærke, at det generelt ikke skyldes mangel på nødvendigt IT-udstyr, at nogle danskere ikke vil benytte sig af online videomøder med lægen.

Online videokonsultationer med lægen vinder frem

pdf

Download

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom og souschef