; ;
Gemt

Danmarkskort for videregående uddannelse - 2020-dimittender

Dansk Erhverv har udarbejdet et overblik over de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser i Danmark. I en interaktiv rapport kan kommende studerende og andre interesserede bl.a. se en række kort over den geografiske placering af de videregående uddannelser, og de kan sammenligne løn og ledighed for nyuddannede..

Analyse

Dansk Erhverv har udarbejdet et overblik over de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser i Danmark. I en interaktiv rapport kan kommende studerende og andre interesserede bl.a. se en række kort over den geografiske placering af de videregående uddannelser, og de kan sammenligne løn og ledighed for nyuddannede.

Der er mange faktorer, der spiller ind på valget af videregående uddannelse. Det kan fx være faglige interesser, geografi og forventet lønniveau og jobsikkerhed.

Dansk Erhverv har derfor udarbejdet et overblik over de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser i Danmark. I den interaktive rapport nedenfor kan kommende studerende og andre interesserede bl.a. se en række kort over den geografiske placering af uddannelserne, og de kan sammenligne løn og ledighed for nyuddannede. De kan desuden vælge særlige uddannelsesområder (fx humaniora eller naturvidenskab) eller uddannelsesinstitutioner, som de er interesserede i.

Datagrundlaget for lønindkomst er registerbaseret data fra Danmarks Statistik, mens data for ledighed kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Data tager udgangspunkt i nyuddannede fra 2020.

Rapporten viser bl.a., at den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede er på 9,3 pct. (i perioden 4.-7. kvartal efter fuldført uddannelse), men at der er store variationer på tværs af uddannelserne. Mens nogle uddannelser har en ledighed på 0 pct., er der andre, som har en ledighed på over 50 pct. Lønnen for de nyuddannede (et år efter fuldført uddannelse) varierer også kraftigt - fra 22.000 til 56.000 kr. om måneden. Sammenlignet med de korte og mellemlange videregående uddannelser har de lange videregående uddannelser den højeste gennemsnitlige løn for nyuddannede, men de har også den højeste ledighed.

Dansk Erhvervs interaktive uddannelseskort (fører til ny side)

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Agnethe Larsen

Seniorøkonom