; ;
Gemt

Danskerne har gode intentioner om at minimere madspild

Madspild er en kilde til forurening og danskerne smider hvert år flere tusind ton mad ud. Det er til trods for, at danskerne har gode intentioner om at mindske madspild. Dansk Erhvervs analyse viser, at 96 pct. af danskerne går op i at minimere madspild. Den vigtigste årsag for de fleste danskere er udsigten til at spare penge, mens klimahensyn spiller ind for godt halvdelen af danskerne.

Analyse

MARTS 2023

Bekæmpelse af madspild er allerede i dag et delmål i FN’s verdensmål. Ifølge delmålet skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres inden 2030. Tal fra Miljøstyrelsen viser, at de danske husholdninger smider knap 250.000 ton mad ud om året. Det svarer til over 13,5 mia. kr. I perioder med stigende priser kan det derfor være ekstra værdifuldt at minimere madspild for at få budgettet til at gå op, og ifølge Epinion har de stigende priser fået knap halvdelen af danskerne til at tænke mere over at minimere deres madspild.

I disse tider står vi over for flere mulige kriser, bl.a. en økonomisk krise og en klimakrise. Ifølge FN kan en tredjedel af alle menneskeforårsagede drivhusgasudledninger forbindes til mad. Reduktion af madspild er altså et vigtigt led i den grønne omstilling.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt danskernes holdning til madspild. Analysen viser, at stort set alle danskere (96 pct.) går op i at minimere madspild. For fire ud af fem fylder det økonomiske hensyn, mens klimahensyn fylder for godt halvdelen. Det er særligt kød og friske varer, hvor danskerne prioriterer at reducere madspildet. Danskerne undgår typisk madspild ved at fryse maden ned, mens knap halvdelen af danskerne bruger sanserne til at undersøge, om maden kan spises efter ”bedst før”-datoen. Hvis man kan få flere forbrugere til at vurdere maden med sanserne, inden den smides ud, kan det altså have en betydning for mængden af madspild. Det er også i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Danskerne har gode intentioner om at minimere madspild

pdf

Download

Kontakt

Fødevarer

Anders Kroman Liin

Politisk konsulent
Erhvervspolitik & Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Seniorøkonom