; ;
Gemt

Hjemmearbejde skaber større behov for socialt samvær

Omkring 35 pct. af de beskæftigede danskere arbejder regelmæssigt hjemme fra minimum en gang om måneden. Efter coronakrisen er hjemmearbejdspladsen populær som aldrig før. For mange danskere bidrager hjemmearbejde til bedre work-life balance. Mere hjemmearbejde kan dog også give udfordringer. Både medarbejdere og virksomheder er enige i, at den største udfordring er manglende samvær med kollegaerne. Derudover mister medarbejderne muligheden for at dele viden og at netværke.

Analyse

MARTS 2023

Medarbejderne mangler samvær med kollegaerne, når de arbejder hjemmefra
Efter coronakrisen er mange danskere tilbage på den fysiske arbejdsplads. Hjemmearbejdspladsen er dog populær som aldrig før. Det betyder, at nogle medarbejdere arbejder fra det fysiske kontor, mens andre arbejder hjemmefra eller fra en anden fysisk lokation end arbejdspladsen. For mange medarbejdere bidrager hjemmearbejde blandt andet til en større work-life balance og bedre muligheder for fordybelse og ro. Der er dog ikke kun fordele ved hjemmearbejde.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvad såvel medarbejdere som virksomheder oplever som de største udfordringer ved den fleksible arbejdsplads. Medarbejdernes syn på udfordringerne ved hjemmearbejde, viser, at 39 pct. af medarbejderne oplever manglende samvær med kollegaerne som en af de største udfordringer ved mere hjemmearbejde. Andre store udfordringer er svækket fagligt og socialt netværk, og at medarbejderne oplever, at de mister vidensdeling og sparring.

Virksomhederne ser de samme udfordringer ved hjemmear-bejde som medarbejderne
Der er også undersøgt havd virksomhederne oplever som de største udfordringer ved den fleksible arbejdsplads. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i høj grad er enige med medarbejderne. Det er også det manglende samvær med kollegaerne og risikoen for mindre vidensdeling, der topper listen over de største udfordringer.

Med andre ord har det fysiske samvær med kollegaerne stor værdi for både medarbejdere og virksomheder. Manglende socialt samvær og muligheder for videndeling er også de argumenter der går igen, når virksomheder ikke giver mulighed for hjemmearbejde, selvom de har medarbejdere ansat, som godt ville kunne løse dele af deres arbejde hjemmefra.

Hjemmearbejde skaber større behov for socialt samvær

pdf

Download

Kontakt

HR & Ledelse

Pernille Taarup

Chefkonsulent
Medarbejderprofil