; ;
Gemt

Kommuner kan få svært ved at indfri fremtidige mål uden eksterne rådgivere

Dansk Erhvervs undersøgelse blandt de kommunale forvaltningschefer viser, at eksterne rådgivere er en vigtig ressource for kommunerne, hvis de skal indfri deres fremtidige mål på områder som fx digitalisering, grøn omstilling, organisation og ledelse samt velfærd.

Analyse

MARTS 2023

I 2020 blev det besluttet, at de årlige udgifter til eksterne rådgivere i kommunerne skulle reduceres med 0,5 mia. kr. i 2021, stigende til 1,25 mia. kr. i 2025. Dansk Erhverv har spurgt de kommunale forvaltningschefer om deres behov for ekstern rådgivning i fremtiden, og hvad konsekvenserne er, hvis de ikke kan få den.

Tre ud af fire forvaltningschefer vurderer, at deres kommune får svært ved at nå fremtidige mål uden ekstern rådgivning
Vi har spurgt forvaltningscheferne i kommunerne, i hvilken grad de forventer, at deres kommune eller forvaltning får svært ved at indfri deres fremtidige mål på udvalgte områder, hvis de ikke får den eksterne rådgivning, som de har behov for. Områderne, som vi har spurgt til, er digitalisering, grøn omstilling, organisation og ledelse, velfærdsydelser og økonomi/budget.

I alt har tre ud af fire (74 pct.) forvaltningschefer svaret, at de i nogen eller høj grad får svært ved at indfri deres mål på minimum ét af de fem områder, hvis de ikke får den eksterne rådgivning, de har behov for.

Mål for kommunernes digitalisering, grøn omstilling og velfærd kan komme under pres uden eksterne rådgivere
Danmark har ambitioner om at være et foregangsland indenfor digitalisering og den grønne omstilling, og begge områder ligger derfor højt på den politiske dagsorden. Det gælder også i kommunerne, som forventes at arbejde aktivt med temaerne. Et flertal af forvaltningscheferne i undersøgelsen (52 pct.) svarer, at det i høj eller nogen grad bliver svært at indfri deres mål om digitalisering i fremtiden, hvis de ikke får den eksterne rådgivning, de har behov for. Det gælder for 43 pct. af forvaltningscheferne ift. deres mål om grøn omstilling. Derudover forventer knap hver tredje forvaltningschef, at det bliver svært at nå deres mål ift. organisation og ledelse (31 pct.) og velfærdsydelser (29 pct.) uden den nødvendige eksterne rådgivning.

Kommuner kan få svært ved at indfri fremtidige mål uden eksterne rådgivere

pdf

Download

Kontakt

Rådgivning & Rekruttering

Niels Hovmand

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Seniorøkonom