; ;
Gemt

Kommuner kan ikke nå fremtidige mål uden private rådgivere

Dansk Erhvervs undersøgelse blandt kommunale forvaltningschefer viser, at eksterne rådgivere er en værdifuld ressource for kommunerne i forhold til at indfri fremtidige mål på vigtige områder som velfærd, grøn omstilling og digitalisering. Over halvdelen af forvaltningscheferne vurderer, at kommunen får svært ved at indfri deres mål for digitalisering i fremtiden, hvis de ikke får den eksterne rådgivning, de har behov for. Det samme gælder for 43 pct. ift. grøn omstilling og for 31 pct. ift. deres mål om organisation og ledelse.

Analyse

MARTS 2023

Danske kommuner er en central aktør i løsningen af mange store udfordringer. Det gælder blandt andet på vigtige områder som velfærd, grøn omstilling og digitalisering. Det er områder, hvor Danmark har ambitioner om eller allerede er et foregangsland. Kommunale forvaltningschefer vurderer, at eksterne rådgivere er en værdifuld ressource for kommunerne i forhold til at indfri fremtidige mål på de vigtige områder. Siden 2019 har der dog været et øget politisk fokus på at nedbringe brugen af eksterne rådgivere i det offentlige. I 2020 blev det besluttet, at de årlige udgifter til eksterne rådgivere i kommunerne skulle reduceres med 0,7 mia. kr. i 2022, stigende til 1,0 mia. kr. i 2025. Dansk Erhverv har undersøgt, hvilke konsekvenser, der vil være for kommunerne, hvis de ikke får den eksterne rådgivning, de har behov for i fremtiden. Vi har også undersøgt, hvilke typer af ekstern rådgivning kommunerne har behov for i fremtiden, og hvilken værdi ekstern rådgivning giver for kommunen.

 • 74 pct. af forvaltningscheferne vurderer, at kommunen får svært ved at indfri
  fremtidige mål på vigtige områder, hvis de ikke får den eksterne rådgivning,
  de har behov for. Det gælder for 52 pct. ift. digitalisering, 43 pct. ift. grøn omstilling
  og 31 pct. ift. organisation og ledelse.

 • 51 pct. af forvaltningscheferne får behov for juridisk rådgivning de kommende
  12 måneder. 32 pct. får behov for IT-rådgivning og 29 pct. får behov for rådgivning
  inden for miljø, klima og grøn omstilling.

 • 93 pct. af forvaltningscheferne er tilfredse med det arbejde, som private rådgivere
  løser, og 86 pct. mener, at private rådgivere er pengene værd.

 • 82 pct. af forvaltningscheferne har brugt privat rådgivning inden for de seneste
  12 måneder, fordi de giver adgang til specialiseret faglig viden.

 • 25 pct. forventer desuden at bruge færre rådgivere de kommende tre år.

Undersøgelsen viser, at eksterne rådgivere bidrager med kvalifikationer og perspektiver udover kommunernes egen kapacitet. Rådgivernes kompetencer er essentielle for den kommunale drift og udvikling. Reduceres udgifterne til eksterne rådgivere risikerer kommunerne, at de ikke får de bedste løsninger til deres opgaver, eller at de ikke forlø-ser deres udviklingspotentiale. Der er altså fortsat behov for ekstern rådgivning for at løse kommunernes opgaver med den højest mulige effektivitet og kvalitet.

Kommuner kan ikke nå fremtidige mål uden private rådgivere

pdf

Download

Kontakt

Rådgivning & Rekruttering

Niels Hovmand

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Seniorøkonom