; ;
Gemt

Medarbejderne er produktive på hjemmekontoret

Under coronakrisen arbejdede mange danskere hjemmefra i en længere periode. Medarbejderne fik hurtigt øjnene op for fordelene ved hjemmearbejde, mens virksomhederne nu også ser mere positivt på hjemmearbejde end de gjorde før og under coronakrisen. Alt i alt betyder det, at både virksomheder og medarbejdere i dag ser positivt på hjemmearbejde som et stærkt supplement til den fysiske tilstedeværelse på arbejdspladsen.

Analyse

MARTS 2023

Virksomhederne ser mere positivt på hjemmearbejde nu, end de gjorde under coronakrisen
Dansk Erhvervs medlemmer har i løbet af coronaperioden fået et mere positivt syn på hjemmearbejde, og færre er derfor skeptiske i dag sammenlignet med maj 2021.

Under corona mente 25 pct. af virksomhederne, at medarbejderne var mere produktive derhjemme, mens det efter corona er steget til 33 pct. For virksomheder, hvis oplevelse er, at produktivitetsniveauet er det samme, ser vi en stigning på 9 pct.-point. Som følge af de to stigninger ser vi et fald på 17 pct. point for de virksomheder, der mener, at produktiviteten er mindre ved hjemmearbejde. Dette er en halvering sammenlignet med sidste år, hvor det var 34 pct. af virksomhederne.

Virksomheder og medarbejdere er enige om værdien af hjemmearbejde i dag
Arbejdsgiverne og arbejdstagerne er enige om, at hjemmearbejde i langt de fleste tilfælde er lige så produktivt eller endnu mere produktivt end at møde fysisk ind på arbejdspladsen.

47 pct. af medarbejderne mener, at de er mere produktive, når de arbejder hjemme, mens 35 pct. mener, at de har samme produktivitetsniveau. Mange medarbejdere foretrækker at arbejde hjemmefra, når de skal løse opgaver, der kræver ro og fordybelse. Desuden oplever mange medarbejdere en bedre work-life balance, når de har mulighed for fleksibilitet på arbejdspladsen.

Alt i alt viser analysen, at væsentligt flere virksomheder i dag ser positivt på hjemmearbejde sammenlignet med under coronakrisen. Der er nu således bred enighed virksomheder og medarbejdere i mellem om, at hjemmearbejde kan være et godt supplement til det fysiske fremmøde på arbejdspladsen.

Medarbejderne er produktive på hjemmekontoret

pdf

Download

Kontakt

HR & Ledelse

Pernille Taarup

Chefkonsulent
Medarbejderprofil