; ;
Gemt

Stort potentiale for udveksling af sundhedsdata med læger og andre

Udveksling af borgerskabte sundhedsdata med læger og andre kan forbedre vores sundhed og livskvalitet. En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 14 pct. af danskerne har udvekslet sundhedsdata med deres læge inden for de sidste 6 måneder, mens der i de kommende år er potentiale for endnu mere udveksling af data.

Analyse

MARTS 2023

Brug af sundhedsapps og wearables, som fx Apple Watch, kan være med til at styrke indsamlingen af borgernes egne sundhedsdata, som kan deles med læger og andre, fx forskere, pårørende og andre sundhedspersoner. Dansk Erhverv har spurgt danskerne om deres nuværende og forventede udveksling af data med læger og andre.

Danskerne udveksler i stigende grad sundhedsdata
14 pct. af danskerne har inden for de seneste 6 måneder udvekslet sundhedsdata med deres læge. Det er en stigning i forhold til i 2018, hvor kun 3 pct. havde udvekslet sundhedsdata med lægen. I 2022 har 15 pct. af danskerne udvekslet sundhedsdata med andre end deres læge, fx pårørende og forskere. I 2018 blev danskerne kun spurgt ind til deres udveksling af data med forskere. Her svarede 2 pct., at de havde udvekslet sundhedsdata med forskere inden for de seneste 6 måneder. Der tegner sig dermed et billede af, at danskerne i stigende grad udveksler deres sundhedsdata med læger og andre.

Det er i højest grad de unge mellem 18 og 29 år, der udveksler sundhedsdata med deres læge eller andre (21 pct.).

Stort potentiale for sundhedsdataudveksling i de kommende år
Danskerne er også blevet spurgt til deres forventede dataudveksling med læger og andre i de kommende år. Kigger vi på udveksling af data med læger, forventer hver tredje dansker at gøre dette i de kommende år. Det er dermed mere end en fordobling sammenlignet med i dag, hvor kun 14 pct. udveksler sundhedsdata med deres læge. 31 pct. forventer i de kommende år at udveksle data med andre, hvilket også er mere end en fordobling sammenlignet med de 15 pct., som gør det i dag.

Der er flest personer på 18-29 år, som forventer at udveksle sundhedsdata i fremtiden (46 pct. med læge og 41 pct. med andre). Sammenlignet med, hvor mange der udveksler data i dag, er potentialet dog størst blandt 40-49-årige. Her forventer hhv. 38 og 33 pct. at udveksle data med læge og andre i fremtiden, hvilket er ca. 3 gange så mange, som der gør det i dag.

Stort potentiale for udveksling af sundhedsdata med læger og andre

pdf

Download

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi