; ;
Gemt

Bred opbakning til øget brug af privathospitaler for at sænke ventetider

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretog i starten af 2023 et eftersyn af det danske sundhedsvæsen. Det viste høje ventetider og et fortsat efterslæb efter COVID-19, sygeplejerskestrejke mv. Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at et flertal af danskerne finder det nødvendigt at gøre mere brug af privathospitaler for at sænke ventetiderne i sundhedsvæsenet.

Analyse

OKTOBER 2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretog i starten af 2023 et eftersyn af sundhedsvæsenet. Det havde bl.a. fokus på behandlingsefterslæbet på sygehusene efter COVID-19, sygeplejerskekonflikten og udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Eftersynet viste fortsat lange ventetider, en lavere overholdelse af udredningsretten og et stort fald i produktiviteten på sygehusene.i Kort tid efter lancerede regeringen en akutplan for sundhedsvæsenet med initiativer fra regeringsgrundlaget. Frem til og med 2024 vil man afsætte to milliarder kr. til at nedbringe ventelister i sundhedsvæsenet.

Dansk Erhverv har spurgt danskerne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn: ”Mere anvendelse af privathospitaler er nødvendigt for at sænke ventetider i sundhedssektoren”.

Bred opbakning til brug af privathospitaler
Figuren nedenfor viser, at næsten tre ud af fire danskere finder det nødvendigt at bruge privathospitalerne mere for at sænke ventetiderne i sundhedssektoren. 40 pct. er helt enige og 33 pct. er overvejende enige. Opbakningen til øget brug af privathospitaler er robust på tværs af køn og landsdel.

Omvendt er det blot omkring 6 pct. af danskerne, som er helt uenige i, at mere anvendelse af privathospitaler er nødvendigt for at sænke ventetiderne i sundhedsvæsenet, og 13 pct. svarer, at de er overvejende uenige, mens 8 pct. svarer ved ikke.

Bred opbakning til øget brug af privathospitaler for at sænke ventetider

pdf

Download

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Branchedirektør
Medarbejderprofil
Erhvervspolitik & Analyse

Mads Haarbo

Analytiker