; ;
Gemt

Kønsdiversitet i virksomheders ledelse

Gennem de seneste år har der været et stigende fokus på at øge andelen af kvinder i danske virksomheders ledelser og bestyrelser. Dansk Erhvervs analyse viser, at kvinder fortsat er underrepræsenterede som ledere, både i direktioner og i bestyrelser - også når vi kigger på tværs af brancher. Der er altså stadig et stykke vej til balanceret kønsrepræsentation, og Danmark halter fortsat efter vores nordiske naboer.

Analyse

SEPTEMBER 2023

Kvinder har historisk været underrepræsenteret i virksomhedernes direktioner og bestyrelser. Det er til trods for, at kvinder i højere grad tager en videregående uddannelse end mænd, hvilket kunne åbne døren for flere lederstillinger. Man har i EU allerede vedtaget et direktiv, som skal sikre en mere ligelig fordeling af køn i virksomheders bestyrelser. Erhvervsstyrelsen har over for Dansk Erhverv oplyst, at de er i dialog med EU-Kommissionen om implementeringen i dansk lovgivning.

37 pct. af de ansatte i den private sektor er kvinder, men en langt lavere andel af kvinder sidder i lederposter eller i bestyrelser. Knap hver fjerde mellemleder (23 pct.) er kvinde. I landets bestyrelser og direktioner er det hhv. knap hver femte (19 pct.) og hver sjette (16 pct.), som er kvinde. Siden 2019 er andelen i bestyrelser, direktioner og mellemledere nærmest uændret.

Andelen af kvinder i de forskellige brancher varierer meget. Men for samtlige brancher gælder det, at andelen af kvinder i mellemledelse, bestyrelser og direktioner er lavere end andelen af kvindelige ansatte generelt.

Andelen af kvinder i danske ledelser er lavere end hos vores nordiske naboer. Ifølge OECD var kvindeandelen i 2021 blandt ledere i Sverige på 43 pct., mens 34 pct. af lederne i Norge er kvinder. I denne statistik er Danmarks andel på 28 pct.

Kønsdiversitet i virksomheders ledelse

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Seniorøkonom