; ;
Gemt

Stigende fødevarepriser er ikke lig profit for dagligvarekæderne

De danske forbrugerpriser stiger fortsat. Det gælder også fødevarepriserne, der i august steg med 4,6 pct. ift. året før. De stigende fødevarepriser er dog ikke lig ren profit for dagligvarekæderne – snarere tværtimod. De er derimod en konsekvens af stigende producentpriser.

Analyse

SEPTEMBER

Stigende producentpriserne fører til højere forbrugerpriser
Inflationen i Danmark er aftagende, men priserne stiger fortsat på årsniveau, og det er ikke kun begrænset til Danmarks grænser. Den aftagende, men fortsat høje inflation er et fænomen, der ses på tværs af hele Europa. Det gælder også priserne på de fødevarer, som danskerne køber, når de handler ind i dagligvarebutikkerne.

De stigende priser i dagligvarebutikkerne er dog ikke lig med profit for dagligvarekæderne. Det skyldes, at omkostningerne til at indkøbe varer også er steget. Det ses blandt andet ved producentpriserne, der angiver den pris, som dagligvarekæderne køber ind til fra producenterne. I august var producentpriserne på fødevarer steget med i alt 28,6 pct. ift. medio 2021, hvor priserne generelt begyndte at vokse en del mere end tidligere. I samme periode er forbrugerpriserne på fødevarer derimod steget med 22,8 pct., hvilket er lavere end stigningen i producentpriserne.

Producentpriserne på fødevarer er med andre ord faktisk steget mere end forbrugerpriserne de seneste to år. Det er et tegn på, at dagligvarekæderne har absorberet dele af prisstigningerne selv og ikke sendt dem videre til forbrugerne de sidste knap to år.

Prisforskel fører til lavere bruttoavancer
Forskellen i prisudviklingen har haft den konsekvens, at bruttoavancen i danske supermarkeder faldt til 8,9 pct. i første kvartal i 2023. I 2. kvartal 2023 er den steget til 14,0 pct., hvilket dog fortsat er under det historiske gennemsnit for supermarkeder på 14,9 pct. Det er samtidig under resten af erhvervslivet. Nogenlunde samme udviklingen ses også hos discountforretningerne samt hos købmænd og døgnkiosker, der havde bruttoavanceprocenter på hhv. 11,9 pct. og 3,0 pct. i 2. kvartal 2023.

Bruttoavancen angiver, hvor stor en andel af omsætningen, der er tilbage til at betale faste omkostninger, når de variable omkostninger er betalt. Den lave bruttoavance i 2022 og 2023 er en tydelig indikation på, at dagligvarebutikkerne ikke har øget overskuddet, men at de omvendt har absorberet dele af prisstigningerne
selv uden at sende dem videre til forbrugerne.

Stigende priser er ikke lig stigende profit for dagligvarekæderne September23

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Branchedirektør for Handel
Medarbejderprofil