; ;
Gemt

Stort arbejdsudbudspotentiale for pårørende til personer med kroniske sygdomme

Antallet af personer med en række kroniske sygdomme er steget mere end den samlede befolkning i de sidste 10 år. I takt med at antallet af personer med en kronisk sygdom stiger, stiger antallet af pårørende også. Arbejdsmarkedsdeltagelsen for pårørende til personer med en kronisk sygdom er lavere end for personer, der ikke er pårørende. Samlet set trækker otte kroniske sygdomme knap 15.600 fuldtidsbeskæftigede pårørende ud af arbejdsstyrken – og flertallet af disse pårørende er døtre og mødre. Bedre behandling af kronikerne giver dermed potentiale til et øget arbejdsudbud og mere lighed på arbejdsmarkedet blandt pårørende.

Analyse

September 2023

Når vi i Danmark skal beslutte, om et nyt lægemiddel eller medicinsk udstyr skal godkendes, tages der ikke højde for mange af de bredere samfundsøkonomiske effekter, som fx effekten på arbejdsudbuddet.i Danmark står frem mod 2030 overfor en udfordring med mangel på arbejdskraft, og pårørende til personer med kroniske sygdomme har ofte en lavere arbejdsmarkedstilknytning end personer, der ikke er pårørende.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt arbejdsudbudspotentialet, hvis pårørende til personer med en række kroniske sygdomme arbejder mere, end de gør i dag. De kroniske sygdomme inkluderet i analysen er astma, demens, KOL, leddegigt, osteoporose, skizofreni og diabetes type 1 og 2.

Stort arbejdsudbudspotentiale for pårørende til personer med kroniske sygdomme

pdf

Download

Kontakt

Sundhed og Life Science

Katrina Feilberg Schouenborg

Branchedirektør
Medarbejderprofil