; ;
Gemt

Kunstig intelligens kan optimere kommunale indkøb

Kommunale indkøb kan være en administrativ tung opgave. Udbredelsen af kunstig intelligens kan være med til at lette indkøbsopgaven og automatisere udbudsprocesser. Ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at knap tre ud af fire kommunaldirektører forventer, at kunstig intelligens vil være et brugbart værktøj inden for de kommende tre år, når kommunerne køber ind.

Analyse

FEBRUAR 2024

De danske kommuner køber hvert år ind for ca. 130 mia. kr. Det kan være alt lige fra håndtering af affald eller rengøring til køb af nye skolebusser eller biler til plejehjem. Der er klare regler for, hvordan kommuner må købe ind, så de offentlige kroner udnyttes bedst muligt. Hvis en vare eller en tjeneste koster mere end en fastsat tærskelværdi, så skal den i udbud. Kunstig intelligens (AI) kan derfor være et brugbart værktøj til at optimere de kommunale indkøb. AI kan fx analysere store datamængder og give indsigt i tidligere udbudshistorik, prissætning og leverandørperformance mv. Derudover kan kunstig intelligens også bidrage til at understøtte en objektiv og fair udvælgelsesproces i overensstemmelse med udbudsloven.

Dansk Erhverv har derfor spurgt 58 kommunaldirektører om kommunernes forventninger til brug af AI som værktøj i kommunernes indkøb i løbet af de kommende tre år.

AI kan blive et brugbart værktøj til kommunale indkøb
Undersøgelsen viser, at 79 pct. af de adspurgte kommunaldirektørers kommuner i dag bruger AI (ikke vist i figur). Hver femte (19 pct.) svarer, at de ikke bruger AI i dag, men ønsker at gøre det.

Figuren nedenfor viser, at 74 pct. af de adspurgte kommunaldirektører forventer, at kunstig intelligens kan være et meget eller et ret brugbart værktøj i deres kommunes indkøb i løbet af de kommende tre år. Ingen adspurgte kommunaldirektører forventer, at AI slet ikke kan være et brugbart værktøj i deres indkøbsproces. Ca. hver tiende kommunaldirektør (9 pct.) vurderer, at kunstig intelligens kun kan blive et mindre brugbart værktøj i kommunens indkøb i løbet af de kommende tre år.

Kunstig intelligens kan optimere kommunale indkøb

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Mads Haarbo

Analytiker
Offentlig-privat samarbejde

Mette Oxholm

Politisk konsulent