Gemt

Dansk modeeksport falder for første gang i otte år

Analyse fra Dansk Erhverv viser, at efter mange år med vækst er den danske eksport af mode faldet med 6 pct. fra 2019 til 2020. Det svarer til, at eksporten er slået 3 år tilbage. Særligt eksporten af fodtøj er faldet kraftigt og er på det laveste niveau siden 2007.

Analyse

JANUAR 2021

Den danske modeeksport består af eksport af beklædningsgenstande og -tilbehør og eksport af fodtøj. Eksporten af mode i Danmark er steget hvert år fra 2012 til 2019, og modeeksporten udgør omkring 5 pct. af den samlede danske vareeksport. I 2020 kastede coronapandemien dog sin skygge over  verdensøkonomien, hvilket betød spærrede landegrænser, lukkede butikker og forsigtige forbrugere.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvordan den danske modeeksport har klaret sig i 2020 sammenlignet med tidligere år, og hvem de vigtigste eksportmarkeder er.

Analysen viser, at den danske modebranche også er ramt af den lavere økonomiske aktivitet under coronapandemien. Den samlede modeeksport er faldet med 6 pct. fra 2019 til 2020, og det er dermed første gang i otte år, at eksporten af mode er faldet. Den faldende eksport gør sig gældende både for beklædningsgenstande og -tilbehør, som er faldet med 5 pct., og for fodtøj, som er faldet med 15 pct.

Det vigtigste marked for den danske modeeksport er i lighed med tidligere år EU, som modtager 79 pct. af eksporten. Tyskland er også fortsat det land, som vi eksporterer mest til. Det gælder både for beklædningsgenstande og -tilbehør og for fodtøj, hvor Tyskland modtager henholdsvis 29 pct. og 25 pct. af vores eksport.

Blandt de 5 største aftagerlande af dansk mode i 2020 gælder, at eksporten er faldet siden 2018 for alle landene undtagen Polen, som vi eksporterer fire gange så meget til i 2020 som i 2018.

Dansk modeeksport falder for første gang i otte år

pdf

Download

Kontakt

Handel

Nikolai Klausen

Politisk konsulent/sekretariatschef
Medarbejderprofil
EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Mads Mathias Jensen

Studentermedhjælper