Gemt

Danskerne bakker op om, at private kan varetage affaldsindsamlingen i kommunerne

Dansk Erhvervs undersøgelse viser, at ca. halvdelen af danskerne ikke har en præference for, om det private eller offentlige er leverandør af dagrenovation (fx affaldsindsamling), når prisen og kvaliteten er den samme. Et flertal mener også, at private må tjene penge på at varetage opgaven.

Analyse

OKTOBER 2021

I mange kommuner står private virksomheder for dagrenovationen (fx affaldsindsamling mv.). Ofte har disse virksomheder vundet et offentligt udbud, fordi de kan levere opgaven bedst og billigst. Flere af landets kommuner har dog de senere år hjemtaget hele eller dele af opgaven om affaldsindsamling. I nogle tilfælde har hjemtagningen fundet sted, selvom kommunen ikke har vundet et kontrolbud. Dermed er det ikke sikkert, at borgerne får den bedste, billigste og mest klimavenlige løsning. Dansk Erhverv har derfor undersøgt danskernes holdning til private leverandører af dagrenovation i kommunerne.

Knap halvdelen af danskerne er ligeglade med, om det private eller offentlige varetager dagrenovationen i kommunerne

Vi har undersøgt, om danskerne foretrækker, at det offentlige eller private varetager dagrenovationen i kommunerne, hvis kvaliteten og prisen er den samme. Undersøgelsen viser, at knap halvdelen (46 pct.) er ligeglade med, hvem der varetager dagrenovationen i kommunerne, mens 9 pct. svarer, at de ikke ved det. Et mindretal har præferencer for hhv. det private eller det offentlige, idet 14 pct. foretrækker, at det private varetager dagrenovationen, mens 30 pct. foretrækker, at det offentlige varetager opgaven.

Danskerne bakker op om, at private må tjene penge på at varetage dagrenovationen i kommunerne

Vi har også undersøgt danskernes holdning til, om private leverandører må tjene penge på at varetage dagrenovationen i kommunerne (fx tømning af skraldespande mv.). Vi har bedt danskerne forestille sig, at to leverandører af dagrenovation - en offentlig og en privat – udfører den samme opgave. Begge leverandører leverer lige høj kvalitet, men den private leverandør kan levere dagrenovationen til en lavere pris end den offentlige leverandør. Undersøgelsen viser, at tre ud fire (74 pct.) danskere mener, at det er okay, at den private leverandør tjener penge på at varetage dagrenovationen. 17 pct. mener ikke, at det er okay, mens 9 pct. ikke ved det.

Danskerne bakker op om, at private kan varetage affaldsindsamlingen i kommunerne

pdf

Download

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Mads Ravndrup Thomsen

Politisk konsulent
Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Økonom