Gemt

Den nuværende nedlukning kommer til at koste jobs i mange brancher

Hver tiende virksomhed forventer at opsige medarbejdere inden for de kommende 30 dage som følge af coronarestriktionerne. Det gælder i særligt høj grad for oplevelsessektoren og detailhandlen med udvalgsvarer, hvor hhv. 20 pct. og 14 pct. af virksomhederne forventer at opsige.

Analyse

JANUAR 2021

Danmark er hårdt ramt af restriktioner og nedlukninger, som foreløbigt gælder til og med den 7. februar 2021. Dansk Erhverv har derfor undersøgt, om de nyeste restriktioner betyder, at vores medlemmer må opsige medarbejdere i løbet af de kommende 30 dage, og i så fald hvor mange.

Undersøgelsen viser, at nedlukningen kommer til at koste medarbejdere i alle de brancher, som indgår i undersøgelsen. I gennemsnit forventer hver tiende virksomhed at opsige medarbejdere i løbet af den kommende måned. Det gælder for hver femte virksomhed i oplevelsessektoren (hoteller, restauranter, rejsebureauer mv.) og for 14 pct. af virksomhederne inden for detailhandel med udvalgsvarer. Undersøgelsen viser desuden, at én ud af 25 virksomheder forventer at opsige mere end 25 pct. af deres medarbejdere inden for de næste 30 dage.

Mange danskere kan miste deres job
Overordnet set forventer hver tiende virksomhed at opsige medarbejdere som følge af coronakrisen i løbet af de kommende 30 dage. Det gælder for hver femte virksomhed inden for oplevelsessektoren og for 14 pct. inden for detailhandel med udvalgsvarer.


Undersøgelsen viser også, at der er tale om store fyringsrunder i mange virksomheder. Overordnet set angiver 4 pct. af alle virksomheder, at de må fyre mere end 25 pct. af deres medarbejdere. I oplevelsessektoren er det tilsvarende tal hele 13 pct., mens det samme gælder for 6 pct. af virksomhederne inden for detailhandlen med udvalgsvarer.

Ledigheden stiger igen i Danmark
Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af ledige er steget med knap 10.000 personer fra 1.-24. januar 2021, se figur 3. Det er dermed den største stigning siden marts 2020, hvor lige knap 38.000 meldte sig ledige fra den 9. marts og resten af måneden, mens det endda er lidt over niveau for april, hvor ændringen i det samlede antal ledige var lige knap 9.000.

Den nuværende nedlukning kommer til at koste jobs i mange brancher

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker