Gemt

Et flertal af danskerne synes, at private må tjene penge på at levere velfærd

Ifølge et flertal af danskerne er det okay, at private leverandører tjener penge på at levere velfærdsydelser, så længe de leverer velfærd af ordentlig kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Det mener mellem 52 og 67 pct. af danskerne på tværs af velfærdsområder som ældreområdet, børne- og ungeområdet, socialområdet mv.

Analyse

OKTOBER 2021

Private virksomheder bidrager til velfærden i Danmark
I Danmark bidrager private virksomheder og selvejende institutioner til den fælles velfærd med innovation og kvalitet i tæt samspil og samarbejde med kommuner og regioner. I de seneste år har der dog været debat om, hvorvidt private virksomheder må levere velfærd til borgerne, da de har mulighed for at tjene penge på det.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt danskernes holdning til, om private leverandører må tjene penge på at levere velfærd. Vi har bedt danskerne forestille sig, at to leverandører af velfærdsydelser – en offentlig og en privat – udfører den samme opgave. Begge leverandører leverer lige høj kvalitet, men den private leverandør kan levere ydelsen til en lavere pris end den offentlige leverandør.

Danskerne bakker op om private velfærdsleverandører
Undersøgelsen viser, at flertallet af danskerne mener, at det er okay, at den private leverandør af velfærd tjener penge på ydelsen. Det gælder mellem 52 og 67 pct. på tværs af de nævnte velfærdsområder, som omfatter hjælp til ældre i eget hjem eller på plejehjem, dagtilbud, indsatser til socialt udsatte, indsatser på beskæftigelsesområdet, indsatser til flygtninge mv.

67 pct. af danskerne har svaret, at det er okay, at private leverandører af velfærd tjener penge på hjemmehjælp. 24 pct. mener ikke, at det er okay, mens 9 pct. ikke ved det. Desuden mener 73 pct. af danskerne, at bedst mulig kvalitet i velfærden betyder mere, end om velfærden leveres af en offentlig eller privat leverandør.

Et flertal af danskerne synes, at private må tjene penge på at levere velfærd

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Økonom
Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef