Gemt

For første gang i fem år falder brugen af fleksible udbud

For første gang siden den nye udbudsreform trådte i kraft i 2016, er der sket et fald i brugen af fleksible udbud. I 2018 udgjorde de fleksible udbud ca. 9 pct. af det samlede antal udbud, hvilket er faldet til ca. 7 pct. i år. Det er stadig primært den offentlige udbudsform der anvendes, når offentlige opgaver kommer i udbud. Næsten syv ud af ti udbud var i 2019 et offentligt udbud, mens den begrænsede udbudsform og de fleksible udbudsformer blev brugt ved hvert femte udbud.

Analyse

AUGUST 2020

Udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016, åbner op for brugen af såkaldte fleksible udbud, som både offentlige indkøbere og virksomheder har efterspurgt. Hensigten med de nye udbudsformer er at løfte kvaliteten i udbuddene gennem bedre muligheder for dialog og ved at lette små- og mellemstore virksomheders adgang til konkurrencen om offentlige opgaver. På den måde opnår man en mere effektiv udnyttelse af offentlige midler.

På baggrund af data fra Udbudsvagten A/S har Dansk Erhverv analyseret udviklingen i brugen af de fleksible udbudsformer. I 2019 blev fleksible udbudsformer benyttet ved cirka hvert 15. udbud (7 pct.) i den offentlige sektor. For første gang siden den nye udbudsreform trådte i kraft i 2016, er der sket et fald i brugen af fleksible udbud. I 2018 udgjorde de fleksible udbud ca. 9 pct. af det samlede antal udbud, hvilket er faldet til ca. 7 pct. i år. Det er stadig primært den offentlige udbudsform der anvendes, når offentlige opgaver kommer i udbud. Næsten syv ud af ti udbud var i 2019 et offentligt udbud, mens den begrænsede udbudsform og de fleksible udbudsformer blev brugt ved hvert femte udbud.

 

Fleksible udbudsformer

Der findes tre forskellige typer af fleksible udbud:

  1. konkurrencepræget dialog
  2. udbud med forhandling
  3. innovationspartnerskaber

Faldet i brugen af de fleksible udbudsformer skyldes udelukkende et fald i brugen af udbudsformen udbud med forhandling. Antallet af fleksible udbud er faldet på trods af, at der var flere offentlige udbudsforretninger i 2019 sammenlignet med 2018. Mens udbudsformen blev anvendt ved 330 af de i alt 4.181 udbud i 2018, gjorde det samme sig kun gældende for 290 af de 4.380 udbud, som blev offentliggjort i løbet af 2019.

Begrænsede muligheder for dialog, når opgaver udbydes som offentlige udbud

Offentlige udbud er typisk den udbudsform, hvor transaktionsomkostningerne er størst, fordi muligheden for dialog er begrænset, og fordi ordregiver ikke prækvalificerer en række virksomheder, som man ser det i begrænsede udbud. Når andelen af såvel fleksible udbud som begrænsede udbud falder, giver det færre muligheder for, at ordregiverne kan indgå i en dialog med tilbudsgiverne om, hvordan opgaven løses på bedst mulig vis.

For første gang i fem år falder brugen af fleksible udbud

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Oplevelse & Velfærd

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil