Gemt
Analyser

Grænsehandelsanalyse 2020

Den dansk-tyske grænse har været lukket på grund af coronakrisen, og danskerne har derfor ikke grænsehandlet, som de plejer. Analysen fra Dansk Erhverv viser, at omsætningen af nydelsesmidler i de danske butikker steg med 10-16 pct. som følge af grænselukningen i foråret 2020. På et år vil et tilsvarende løft betyde en meromsætning på 3,5-5,8 mia. kr. i de danske butikker og merindtægter fra moms og punktafgifter på 1,2-1,9 mia. kr. til den danske statskasse.

Analyse

Januar 2021

Som følge af coronakrisen har den dansk-tyske grænse været lukket ad flere omgange. Første grænselukning mellem Danmark og Tyskland var fra den 16. marts til den 12. juni 2020. I denne periode var det kun muligt for danskere med et anerkendelsesværdigt formål at komme ind i Tyskland.

Grænselukningen har betydet, at den grænsehandel, som danskerne normalt foretager i Tyskland, ikke har været mulig. Når det ikke længere er muligt at grænsehandle i Tyskland, kan det give anledning til, at en del af forbruget af grænsehandlede varer i stedet foretages i danske butikker.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvordan grænselukningen i foråret 2020 påvirkede dansk dagligvarehandels omsætning af nydelsesmidler. Vi fokuserer på nydelsesmidler, da disse varer er særligt attraktive at handle i Tyskland. Det skyldes bl.a. de danske punktafgifter, og at forbrugerne kan slippe for at betale dåsepant i de tyske grænsebutikker.

Analysen viser, at salget af nydelsesmidler er steget under grænselukningen sammenlignet med samme periode året før - særligt i de kommuner, som er tættest på den tyske grænse.

Samlet set er omsætningen af nydelsesmidler steget med 10-16 pct. point mere end omsætningen af andre føde- og drikkevarer. Hvis dette løft blev permanent, kunne det betyde en meromsætning af nydelsesmidler i de danske butikker på 3,5-5,8 mia. kr. om året og øgede indtægter fra moms og punktafgifter på 1,2-1,9 mia. kr. om året.

Grænsehandelsanalyse 2020

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom
Handel

Lotte Engbæk Larsen

Markedschef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.