Gemt

Hvert tiende arbejdssted i detailbranchen er forsvundet

Analyse fra Dansk Erhverv viser, at hvert tiende arbejdssted inden for detailbranchen er forsvundet siden 2009. Antallet af arbejdssteder er faldet i næsten alle kommuner. Udviklingen skyldes mere internethandel og en bevægelse mod færre, men større arbejdssteder.

Analyse

APRIL 2021

Der har i mange år været en tendens til, at butikker forsvinder fra gadebilledet. Det har bl.a. været medvirkende til, at regeringen i august 2020 oprettede et partnerskab for levende bymidter.

Dansk Erhverv har undersøgt, hvordan antallet af arbejdssteder i detailbranchen har udviklet sig i perioden 2009 til 2019. Vi har desuden undersøgt, hvad der kan forklare udviklingen, og hvordan tallene varierer på tværs af kommuner og brancher.

Hvert tiende arbejdssted er forsvundet
Undersøgelsen viser, at i perioden fra 2009 til 2019 er antallet af arbejdssteder inden for detailhandel faldet fra 28.000 til 24.500. Det svarer til, at hvert tiende arbejdssted er forsvundet ud af det lokale bybillede. Tendensen er forholdsvis ensartet på tværs af landets 98 kommuner, hvor kun syv kommuner har oplevet en fremgang i løbet af de ti år.


Detailarbejdsstederne bliver større
Det faldende antal arbejdssteder har ikke medført færre job i branchen. I 2019 var der mere end 250.000 job, hvilket er en stigning på knap 6 pct. siden 2009. Når antallet af arbejdssteder i detailbranchen falder, mens antallet af job stiger, må det skyldes en tendens til flere ansatte pr. arbejdssted. Vi ser dermed en omstilling fra mange små arbejdssteder til færre, men større arbejdssteder.

Salg via internettet er fortsat i fremgang
Otte ud af ti af brancherne med størst vækst opererer med salg via internettet. Detailhandel med digitale produkter via internettet har haft den største vækst med mere end en firedobling i antallet af arbejdssteder fra 2015 til 2019. 

Tilbagegang blandt brancher med fysisk salg af populære onlinevarer
De brancher, der har haft det største fald i antal arbejdssteder er brancher, som sælger nogle af de udsalgsvarer, som forbrugerne i høj grad køber på nettet. Det gælder blandt andet detailhandlen med sko, tøj, babyudstyr og detailhandlen med spil og legetøj.

Den største tilbagegang er dog hos branchen radio- og tv-forretninger. Siden 2015 er antallet af arbejdssteder inden for branchen faldet med knap en tredjedel. Det samme gør sig gældende for servicestationer, der omfatter tankstationer mv.

 

Hvert tiende arbejdssted i detailbranchen er forsvundet

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom
Politik og Analyse

Mads Mathias Jensen

Studentermedhjælper
Handel

Henrik Hyltoft

Markedsdirektør
Medarbejderprofil