Gemt

Kommunernes behov for flere plejeboliger frem mod 2025

Dansk Erhverv har analyseret, hvor stort behovet for plejeboliger vil være i landets regioner i 2030 sammenlignet med antallet af plejeboliger, der findes i dag. Analysen viser, at der i 2030 vil være behov for væsentligt flere plejeboliger i landets fem regioner, end der findes i dag, hvis kommunerne vil sikre en plejebolig til alle ældre med behov.

Analyse

MARTS 2020

I takt med at vi lever længere, vil antallet af ældre vokse markant. Danmarks Statistik forventer, at antallet af borgere over 80 år vil vokse med mere end 150.000 personer fra 2020 til 2030. Det varer til en stigning på 57 pct. og vil øge presset på kommunernes plejeboligtilbud.

Dansk Erhverv har analyseret, hvor stort behovet for plejeboliger vil være i landets regioner i 2030 sammenlignet med antallet af plejeboliger, der findes i dag. Analysen viser, at der i 2030 vil være behov for væsentligt flere plejeboliger i landets fem regioner, end der findes i dag, hvis kommunerne vil sikre en plejebolig til alle ældre med behov. Blandt kommunerne i regionerne er der desuden stor forskel på størrelsen af merbehovet.

Behov for 1.400 plejeboliger i Region Sjælland i 2030.pdf

pdf

Download

Behov for 1.800 plejeboliger i Region Midtjylland i 2030.pdf

pdf

Download

Behov for 1.900 plejeboliger i Region Syddanmark i 2030.pdf

pdf

Download

Behov for 2.000 plejeboliger i Hovedstadsområdet i 2030.pdf

pdf

Download

Behov for 800 plejeboliger i Region Nordjylland i 2030.pdf

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom
Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef