Gemt

Kommunernes kompensation for coronaudgifter til private velfærdsleverandører halter

Coronakrisen har skabt en række merudgifter for de private velfærdsleverandører til fx ekstra rengøring, personale og indkøb af nyt udstyr, som kommunerne skal dække. En undersøgelse fra Dansk Erhverv og Selveje Danmark viser, at halvdelen af virksomhederne endnu ikke er blevet kompenseret for de merudgifter, som de havde frem til 1. september 2020. Virksomhederne er i gennemsnit kun blevet kompenseret for 19 pct. af de merudgifter, som de har haft i perioden.

Analyse

MARTS 2021

Coronarelaterede merudgifter på velfærdsområdet
I foråret 2020 ramte coronakrisen Danmark og dermed også det danske velfærdssamfund. Krisen skabte en række merudgifter for mange private velfærdsleverandører, da det pludselig blev nødvendigt med bl.a. ekstra rengøring, personale og indkøb af nyt udstyr i kampen for at holde smitten nede. Virksomhederne kan søge kompensation for disse merudgifter i kommunerne.

Dansk Erhverv og Selveje Danmark har på den baggrund undersøgt status på udbetalingen af kompensation til virksomheder på velfærdsområdet, som har haft coronarelaterede merudgifter. Virksomhederne i undersøgelsen dækker følgende velfærdsområder; hjemmepleje og praktisk hjælp, plejehjem, socialområdet, handicapområdet samt daginstitutioner og undervisning.

Det halter med at få kompensation ud til virksomhederne
Undersøgelsen viser, at 51 pct. af de virksomheder på velfærdsområdet, som har haft coronarelaterede merudgifter, endnu ikke har fået kompenseret deres ekstraudgifter. 29 pct. har fået kompensation for op mod halvdelen af deres merudgifter, mens 20 pct. har fået kompenseret mere end halvdelen. Kun 14 pct. har fået kompenseret alle deres merudgifter på nuværende tidspunkt.

Virksomhederne har i gennemsnit kun fået kompenseret 19 pct. af de merudgifter, de har haft frem til 1. september 2020 på trods af, at langt de fleste har henvendt sig til kommunen for at få kompensation. I hver fjerde tilfælde har kommunen afvist dialog eller givet afslag på en ansøgning med begrundelse om fx manglende hjemmel eller uenighed om, hvad merudgifter dækker over. Endelig viser undersøgelsen, at udbetaling af kompensation bliver relevant igen på et senere tidspunkt; 81 pct. af alle virksomhederne i undersøgelsen har nemlig også haft coronarelaterede

Kommunernes kompensation for coronaudgifter til private velfærdsleverandører halter

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker