Gemt

Kompensation for faste omkostninger kommer for sent ud til virksomhederne

Nye tal fra Dansk Erhverv viser, at 40 pct. af de virksomheder, der har søgt om kompensation for faste omkostninger siden september 2020, har ventet mere end fire uger på svar. 16 pct. har ventet mere end otte uger. Sagsbehandlingstiden er markant højere for denne ordning end for to af de andre store ordninger, som blev indført i foråret; lønkompensation og indkomststøtte til selvstændige og freelancere. Her har kun hhv. 21 pct. og 24 pct. ventet mere end fire uger.

Analyse

JANUAR 2021

Mange danske virksomheder er udfordret af coronakrisen, som har medført restriktioner og nedlukning af store dele af samfundet. Virksomhederne er presset på likviditeten og frygter for, om de må dreje nøglen om i løbet af de kommende måneder. For at redde så mange virksomheder og arbejdspladser som muligt er det vigtigt, at virksomhedernes ansøgninger om kompensation bliver behandlet så hurtigt som muligt, så pengene kan komme virksomhederne til gavn.

Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvordan det står til med de hjælpepakker og kompensationsordninger, som vores medlemmer har søgt støtte fra siden september 2020 og frem til 25. januar.

Kompensation for faste omkostninger søges især af virksomheder i oplevelsessektoren og i detailhandlen med udvalgsvarer
15 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har siden september 2020 søgt om kompensation for faste omkostninger. Man kan søge om støtte fra denne ordning, hvis man er ramt af restriktioner, fx tvangslukning, forsamlingsforbud, grænselukninger eller rejserestriktioner samt andre restriktioner og hvis man har tabt mindst 30 pct. af sin omsætning pga. COVID-19. 52 pct. af virksomhederne i oplevelsessektoren har søgt om kompensation for faste omkostninger siden september 2020. Det er markant mere end gennemsnittet for alle virksomheder. Derudover har detailhandlen med udsalgsvarer også brugt ordningen flittigt; her har 23 pct. ansøgt én eller flere gange siden september 2020. 

Lange sagsbehandlingstider på ansøgninger om kompensation for faste omkostninger
40 pct. af de virksomheder, der har søgt om kompensation for faste omkostninger, har ventet mere end fire uger på en afgørelse. 16 pct. har ventet mere end otte uger. Sagsbehandlingstiden er markant højere for denne hjælpepakke end for to af de andre store pakker, som blev indført i foråret; lønkompensation og indkomststøtte til selvstændige og freelancere. Her har kun hhv. 21 pct. og 24 pct. ventet mere end fire uger.

De lange sagsbehandlingstider for hjælpepakken for faste omkostninger har skabt frustration i mange virksomheder; 42 pct. af de virksomheder, som har ansøgt om kompensation for faste omkostninger siden september 2020, mener, at myndighederne har været for langsomme til at behandle deres ansøgning. 

Kompensation for faste omkostninger kommer for sent ud til virksomhederne

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Økonom