Gemt

Lønkompensationens ophør vil resultere i fyringer

70 pct. af de virksomheder, som har søgt lønkompensationsordningen, har undgået at opsige medarbejdere som følge af støtte fra ordningen. Halvdelen af dem, der undgik at opsige medarbejdere, frygter dog, at ordningens ophør vil resultere i opsigelser.

Analyse

JUNI 2020

Opsigelser i kølvandet på lønkompensationsordningen
Når lønkompensationsordningen udløber, vil en lang række virksomheder opsige medarbejdere, som ordningen i første omgang holdt hånden under. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer, som er gennemført i starten af juni 2020. Undersøgelsen viser, at 70 pct. af de virksomheder, som har ansøgt om lønkompensation, har undgået at opsige medarbejdere, fordi de kunne få støtte gennem ordningen. Halvdelen af dem, svarende til 35 pct. af de virksomheder, som har søgt støtte via ordningen, forventer at opsige medarbejdere, når ordningen udløber.

81.000 jobs reddet af lønkompensationsordningen
En række forskere fra CBS og KU har på baggrund af svar fra over 10.000 virksomheder estimeret, at lønkompensationsordningen har afværget op mod 81.000 afskedigelser1. De angiver samtidig, at 38 pct. af de danske virksomheder i starten af juni 2020 har søgt om støtte via lønkompensation i løbet af coronakrisen. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer er tallet 35 pct.

Lønkompensationsordningen forlænget til 29. august
Dansk Erhvervs undersøgelse er indsamlet i perioden 2. juni til og med 10. juni. Virksomhederne blev bedt om at forholde sig til et scenarie, hvor lønkompensationsordningen udløb 8. juli. Det var aftalen indtil 5. juni, hvor arbejdsmarkedets parter indgik en trepartsaftale om at forlænge lønkompensationsordningen til 29. august. Resultaterne kan derfor med rimelig nøjagtighed bruges til at vurdere, hvad konsekvenserne ville have været, hvis der ikke var kommet en forlængelse af lønkompensationsordningen.

Derudover er resultaterne formentlig også en god indikator for, hvordan virksomhederne vil reagere, når lønkompensationen udløber den 29. august.  Der vil dog være en række virksomheder, som enten oplever så markant en forværring eller forbedring af deres vilkår henover sommeren, at deres svar i starten af juni ikke nødvendigvis vil være repræsentative for, hvad de vil gøre, når ordningen udløber i slutningen af august.

Lønkompensationens ophør vil resultere i fyringer

pdf

Download