Gemt

Mere hjemmearbejde kan give gevinster for 14,2 mia. kr. om året

Mange danskere har vænnet sig til en ny digital arbejdsvirkelighed med videokonferencer og online møder. Hjemmearbejde har på mange måder bestået som arbejdsform under forårets nedlukning. Dansk Erhverv har derfor undersøgt de samfundsøkonomiske effekter ved øget hjemmearbejde på den anden side af coronapandemien.

Analyse

JANUAR 2021

Coronakrisen medførte en pludselig omstilling til hjemmearbejde for mange danskere. Næsten 50 pct. af alle beskæftigede i Danmark har arbejdet hjemme under nedlukningen i foråret.
Både arbejdsgivere og arbejdstagere har dermed fået konkret erfaring med work-from-anywhere. Dette er muliggjort af en stærk digital infrastruktur og opgraderet software og hardware.

Danske beskæftigede har i gennemsnit transport på 40 km og 52 minutters transporttid forbundet med en tur til og fra arbejde. Dansk Erhverv har undersøgt de samfundsøkonomiske effekter ved én ekstra hjemmearbejdsdag for de danske beskæftigede, som har mulighed for mere hjemmearbejde end de i forvejen havde. Udregningerne er lavet via Transportministeriets regnemodel, TERESA, som sigter efter at medregne alle samfundseffekter – både positive og negative. De positive effekter er primært fra de såkaldte brugereffekter, hvor sparet transporttid og kørselsomkostninger udgør de største poster. Derudover er der positive effekter fra færre uheld og mindre støj og forurening. Omvendt mister den danske stat afgiftsindtægter fra transport, og der er negative afledte effekter ved mindre motion på cykel og gåben til og fra arbejde.

Den samlede effekt er dog positiv med 14,2 mia. kr. i samfundsøkonomiske gevinster pr. år. Det svarer til det samlede beløb, Danmark står til at modtage fra EU's nye genopretningsfond over de næste tre år grundet coronakrisen. Alt i alt viser beregningerne, at mere hjemmearbejde har samfundsøkonomiske gevinster og dermed potentiale til at skabe merværdi for den enkelte medarbejder og for samfundet som helhed.

Mere hjemmearbejde kan give gevinster for 14,2 mia. kr. om året

pdf

Download

Kontakt

Rådgivning & Videnservice

Poul Noer

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Agnete Nielsen

Seniorøkonom