Gemt
Analyser

Økonomiske konsekvenser af corona

11. marts 2020 introducerede regeringen og myndighederne en række midlertidige restriktioner for danskernes adfærd for at forsinke udbredelse af corona-pandemien. Restriktionerne har imidlertid store negative følgevirkninger: Danske virksomheder er blevet ramt øjeblikkeligt og hårdt.

Analyse

MARTS 2020

11. marts 2020 introducerede regeringen og myndighederne en række midlertidige restriktioner for danskernes adfærd for at forsinke udbredelse af corona-pandemien. En forsinkelse af udbredelsen kan bidrage til at undgå en situation med utilstrækkelig kapacitet i det danske sundhedsvæsen. Restriktionerne har imidlertid store negative følgevirkninger: Danske virksomheder er blevet ramt øjeblikkeligt og hårdt. Arrangementer er blevet aflyst, kunder bliver væk, og medarbejdere bliver hjemsendt.

For at belyse omfanget af de negative følgevirkninger for erhvervslivet – og dermed samfundsøkonomien – har Dansk Erhverv gennemført en medlemsundersøgelse, som afdækker udviklingen i omsætning, likviditet og lønomkostninger. Nedenfor opsummerer vi de overordnede konklusioner på baggrund af undersøgelsen.

Omsætning

 • Omsætningen er faldet for to ud af tre af virksomhederne.
 • Virksomhedernes omsætning er samlet set faldet med 31 pct.
 • 37 pct. af virksomhederne har oplevet et fald i omsætningen på mindst 40 pct.
 • Oplevelseserhvervene er de brancher, som har oplevet det største omsætningsfald: Her har virksomhederne i gennemsnit mistet 81 pct. af deres omsætning.
 • De næstmest ramte brancher er detailhandlen og transportsektoren, som i gennemsnit har mistet 39 pct. og 38 pct. af deres omsætning.

Lønomkostninger

 • 16 pct. af virksomhederne har opsagt medarbejdere.
 • 72 pct. af virksomhederne har sendt medarbejdere hjem.
 • Knap halvdelen af virksomhederne forventer at gøre brug af muligheden for lønkompensation.

Likviditet

 • For halvdelen af virksomhederne er likviditet en bekymring på tidspunktet for dataindsamling.
 • Indenfor en tidshorisont på to måneder, forventer 39 pct. af virksomhederne at løbe tør for likviditet, hvis situationen ikke bliver bedre.
 • 29 pct. af virksomhederne har tilgodehavende hos offentlige institutioner, og halvdelen har tilgodehavender hos andre private virksomheder.
 • 51 pct. af virksomhederne med salg til den offentlige sektor har tilgodehavende hos offentlige institutioner.
 • pct. af virksomhederne med salg til den offentlige sektor har oplevet, at det offentlige annullerer igangværende og/eller indgåede aftaler som følge af corona-krisen.

Medlemsundersøgelse - økonomiske konsekvenser af corona 21032020

pdf

Download

Håndtering af lønomkostninger under corona-krisen

pdf

Download

Omsætningsfald som følge af corona-krisen

pdf

Download

Corona-krisen koster virksomhederne omsætning

pdf

Download

Offentlige ordrer annulleres på grund coronakrisen

pdf

Download

72 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer har sendt medarbejdere hjem

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Katrine Ellersgaard Nielsen

Chef for analyse og samfundsøkonomi
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.