Gemt

Oplevelsessektoren i knæ

Selvom virksomhedernes omsætning er på vej mod en normalisering i flere brancher, er turisme- og oplevelsessektoren stadig helt i knæ, og normali-sering har lange udsigter. Selv hvis alle restriktioner blev ophævet i morgen, vil 48 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer i turisme- og oplevelsessektoren skulle vente mere end et halvt år før omsætningen er normaliseret.

Analyse

MAJ 2021

I takt med at samfundet åbner gradvist, ses en generel normalisering på tværs af flere brancher. Virksomheder i turisme- og oplevelsessektoren er dog fortsat hårdt ramt, og har nu været det i mere end et år. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser desuden, at genopretning af sektorens økonomi har lange udsigter.

Virksomhederne har lange udsigter til genopretning
Selv hvis alle restriktioner blev ophævet i morgen, vurderer mange virksomheder, at det vil tage lang tid, inden deres omsætning er tilbage på normalt niveau. 48 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer i turisme- og oplevelsessektoren vurderer, at det vil tage mere end et halvt år før deres omsætning er tilbage på normalt niveau. Heraf vurderer 34 pct., at det vil tage mere end ét år før deres omsætning er normaliseret, hvis restriktionerne blev fjernet i morgen.

Virksomhederne er pressede på deres likviditet
På tværs af brancher forventer mange virksomheder lavere omsætning i 2. kvartal end de ville have haft i en situation uden corona. Forventningerne i turisme- og oplevelsesbranchen er tilmed markant mere negative. Den manglende omsætning presser virksomhedernes likviditet. 42 pct. af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i undersøgelsen er i risiko for at løbe tør for likviditet i løbet af 2021. 13 pct. frygter allerede at løbe tør for likviditet inden 1. juli (dvs. i løbet af 2. kvartal). 77 pct. af virksomhederne peger på, at likviditetsproblemerne kan tilskrives manglende omsætning fx pga. de gældende restriktioner og kundernes ændrede adfærd. De er derudover også pressede af at skulle betale deres faste omkostninger (48 pct.) og give løn til deres medarbejdere (46 pct.) 

Næsten hver tredje frygter afvikling i de næste 3 måneder
Det betyder også, at afvikling af flere virksomheder kan være nært forestående. 29 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer i turisme- og oplevelsessektoren vurderer, at der er nogen eller meget stor risiko for afvikling af deres virksomhed indenfor de kommende 3 måneder. Når vi ser på tværs af alle virksomheder indenfor alle brancher, er det tilsvarende kun 7 pct., der vurderer, at de er i risiko for afvikling. Det understreger, hvor hårdt turisme- og oplevelsessektoren er ramt lige nu.

Oplevelsessektoren i knæ

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jannie Frederiksen

Økonom
Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Chef for turisme og oplevelsesøkonomi
Medarbejderprofil